Yeşil Yıldız

Yeşil Yıldız

YEŞİL YILDIZ (Ekolojik Otel)

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ

 

TURİZM ÇEVRELERİNDE YENİ BİR KAVRAM "YEŞİL YILDIZ"

Dünya kaynaklarının yavaş yavaş tükenmesi, ekolojik dengenin tehlikeye girmesi, tüm dünya da çevre bilincinin hızla gelişmesine yol açmıştır. ATIA (Austuralian Tourism Association) Avusturalya  Code of Environmental Practice "Çevresel Uygulama Standardı" oluşturarak bu alandaki öncü olmuştur. Aynı sebeplerle ülkemizde de AB ve uluslararası kriterler göz önüne alınarak gönüllülük esasına dayanan “Yeşil Yıldız” projesini hazırlamıştır.

 

Konakladıkları tesislerin çevreye duyarlı olduğunu görmek istemeyenlerin oranı.

Bu oran

Almanya'dan gelen turistlerin % 42 si,

ABD'den gelen turistlerin % 66 sı,

Avusturalya'dan gelen turistlerin % 65 i

İngiltere’den gelen turistlerde % 66'sı  

Çevreye duyarlı otelleri tercih etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir çalışma yaparak 22 Eylül 2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğele çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerine "Yeşil Yıldız" belgesi verilmesi uygulamasına başlamıştır.

Bu belge, AB (Avrupa Birliği) uyum yasaları çevresinde, tüm dünya tarafından tanınan Eco-Label (European Flower) ile değiştirilmesi planlanmaktadır.


YEŞİL YILDIZ ALMAK İÇİN

İşletmenin, su, ısıtma ve soğutmadaki enerji tüketimi, kullanılan kimyasal maddeler ve ortaya çıkan atık miktarını gösteren verileri toplaması ve izlemesi, ilerlenecek yolun oluşturulmasında kullanılacak en önemli verilerdendir. Havalandırmadan bulaşık ve çamaşır makinelerine tüm tesisat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik hale getirilmesi, kontrollerle işleyişin gözetim altına alınması yapılacak çalışmalar arasındadır.

Odalarda elektrik sisteminin, müşteri odadan ayrıldığında otomatik kapanması, ısıtma ve soğutmada merkezi sistem kullanılması, enerjide sera gazı yayan kömür ve ağır petrollerden uzak durulması ve odaların en az yarısının sigara içilmez olması, yerel yönetim ve idarelerle çevreye duyarlılık çalışmaları yapma ile tesisteki peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma işleri, işletmede harekete duyarlı ışıklandırmanın bulunması,'' EMAS, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve Mavi Bayrak gibi sahip olunan her sertifika da işletmelere artı puanlar kazandıracaktır..

 

HAZIRLANAN TESİSLERİN BAŞVURULARI

farklı puanlara sahip 122 kriter üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda yeşil yıldız almaya hak kazanan tesisin, otelin, tatil köyünün girişindeki plakette sınıfını gösteren yıldızlar yeşile boyanıp, plaket üzerinde ''Çevreye Duyarlı Tesis'' ibaresi yer alır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldızlı) Tesislere Elektrik İndirimi

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgeli İşletmelere Elektrik İndirimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız) belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmı bütçeden karşılanacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız) belgesi almış olması gerekiyor.

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ (yeşil yıldız) BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK İNDİRİMİ
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız) belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmı bütçeden karşılanacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız) belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmı bütçeden karşılanacak. Elektrik enerjisi desteği tutarı, Bakanlık tarafından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız) belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacak.

YEŞİL YILDIZLI TESİSLERİN ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) (yeşil yıldız) Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talebi üzerine Bakanlar Kurulu'nca 8 Temmuz 2013 tarihinde kararlaştırıldı. Karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanmasını temin etmeyi amaçlıyor.

Elektrik enerjisi desteği tutarı, Bakanlık tarafından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacak. Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgeli işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerine ilişkin farkın Bakanlık tarafından karşılanabilmesi için belge sahiplerinin il müdürlüklerine yapacakları ilk müracaatlarda bulundurmaları gereken belgeler arasında turizm işletmesini temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçe, taahhütname, vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası, abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi, özel tedarikçi veya lisans sahibinin adı ve abone numarası ile başvurulacak. Elektrik enerjisi desteği ödemelerinin başlamasını müteakip her dönem için belge örneği ile birlikte Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren perakende satış lisansı sahibi elektirik dağıtım şirketine başvurulacak. İl müdürlükleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu destekten yararlanabilecek Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin il bazında hazırlanacak olan liste, tabloya uygun olarak işletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine gönderilecek.


Dağıtım şirketlerince, il müdürlüklerinden gelen bilgiler doğrultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile bu abonelere uygulanan tarife arasındaki fark, tamamı fatura döneminde peşin olarak ödenmiş faturalarda yer alan aktif enerji bedeli üzerinden fon, pay, gecikme faizleri ve tüm vergiler hariç olarak üzere hesaplanarak yararlanılacak destek tutarı aylık olarak tespit edilecek. Bu destekten yararlanacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin liste "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) belgeli turizm işletmelerine ilişkin elektrik enerjisi fark tablosu" şeklinde il kültür ve turizm müdürlüklerine iletilecek. İl müdürlükleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan işletmeler tespit edilecek.

Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden elektrik enerjisi temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmeleri için, dağıtım şirketi tarafından şirketi tarafından belirlenen bu esaslar dahilinde özel tedarikçinin satış bedeli ile işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak alınacak. Ancak, bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak alınacak. Ancak bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketinin uyguladığı tarifeler üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamayacak.


Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerji temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldız) Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin talepleri, dağıtım şirketine ibraz ettikleri faturalara istinaden dağıtım şirketince belirlenerek, yararlanacakları enerji desteği bilgileri ve tutarları liste halinde il müdürlüğüne gönderilecek.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda elektrik enerjisi desteğine hak kazanmış Çevreye Duyarlı Konaklama tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin ödemeleri Bakanlık tarafından işletmelerin banka hesaplarına aktarılacak.

İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün Çevreye Duyarlı Konaklamak Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesine bildirilmesini takip eden aybaşı itibarıyla ödemeye hak kazanacak.

 

Elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler aynı dönem için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanan veya yararlanacak işletmeler bu karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere müracaat edemeyecek.

24 Mayıs 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan bu karar kapsamında bugüne kadar faturalandırılmış olan enerji desteği ödemeleri Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.