Tatil Köyü Sınıflandırma İşlemleri

Tatil Köyü Sınıflandırma İşlemleri

Sınıflandırma İşlemleri

Turizm işletme belgesi için sınıflandırma Talebi için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede, talebin ne olduğunu açıkça belirtilir, tesisin belge numarası, adı ve başvuruda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, kaşesi, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise, dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

Yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak belge almış olan konaklama ve yeme içme tesisleri için sınıflandırma formu uygulaması talebinde bulunulabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan inceleme sonucunda talebe konu olan tesis turizm işletme belgesi için sınıflandırma programına alınır. Üç Kültür  veya iki Turizm Bakanlığı kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturdukları derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşan turizm işletme belgesi için sınıflandırma Komisyonu tarafından, tesis mahallinde turizm işletme belgesi için sınıflandırma çalışması yapılır.

Turizm işletme belgesi için sınıflandırma çalışmaları; tesisin tür ve/veya sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemelerin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı puanlama sistemine dayalı formlar ile yapılır.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir. Yapılan sınıflandırma formu uygulaması sonucunda alınan puan esastır. Bu puanın sağladığı sınıfın altında bir sınıfın verilmesinin talep edilmesi halinde bu talep değerlendirmeye alınmaz. Sınıflandırma komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen puanını tutmaması, tesisin işletme döneminde belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğu şeklinde değerlendirilir ve tesisin durumu denetim raporuna bağlanarak 2634 sayılı kanun’un 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü gereği belgesi iptal edilir. Sınıflandırma komisyonunun sınıf yükseltme, düşürme ve belgeli olarak faaliyet göstermesinde fayda görülmediğine ilişkin kararları, alınacak makam olurları ile sonuçlandırılır. Sınıflandırma formu uygulaması sonucu belge düzenlemesi işlemi tamamlanmadan tesise ilişkin yeni sınıflandırma talebi işleme konulmaz.

tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler puanlandırılır. Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez.
 

TATİL KÖYLERİ
TESİSİN ÇEVRESİ VE GENEL GÖRÜNÜMÜ
1- Bina veya binaların dış cephe kaplamaları ve görünümü,
- Alüminyum, mermer, özel malzeme v.b. (3 puan)
- Hazır sıva, mozaik, karo, v.b. (2 puan)
- Boya, badana, (1 puan)
2- Ulaşım imkanları ve trafik sirkülasyonu,
- Her türlü araçla ulaşım imkanı olan yerler, (3 puan)
- Yalnız özel araç veya taksi kiralayarak ulaşılabilen yerler, (2 puan)
3-Tesise girişteki genel görünüm, (3 puan)
4-Tesis girişinde bedensel engelliler için düzenleme, (2 puan)
(Yol ile giriş kapısı arasında % 6 meyili geçmeyen rampa var ise değerlendirilir. )
BAHÇELER (Müşteri kullanımına yönelik düzenlemesi olan bahçeler)
5- Bahçe düzenlemesi, ( 3 puan)
6- Temizlik ve bakımı, (3 puan)
7- Aydınlatması, (1 puan)
8- Bahçede bedensel engelliler için yapılan düzenleme, (2 puan)

GİRİŞ TESİSLERİ
9- Tatil köyü hudutlarının emniyet altına alınması, (3 puan)
10- Girişte kontrol ünitesi, (Düzenlemesi ve dış görünüşü) (2 puan)
11- Otopark,
- Tesis oda sayısının % 50'si oranında zemini asfalt veya beton, (5 puan)
- Tesis oda sayısının % 30'u oranında zemini asfalt veya beton, (3 puan)
- Tesis oda sayısının % 15'i oranında zemini asfalt veya beton, (1 puan)

YÖNETİM TESİSLERİ
12- Resepsiyon, danışma, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerinden oluşan kabul alanının düzenlenmesi,
- İyi ve fonksiyonel bir düzenleme, (4 puan)
- Normal düzenleme, (2 puan)
13- Resepsiyonda fiyat teşhiri(uygulanan fiyatlar teşhir edilmelidir)(1 puan)
14- Zemin kaplaması,
a) Halı
- Özel dokuma yün halı, (Tam kaplama 6 puan)
- Tüylü yün halı, (Tam kaplama 5 puan, kısmi kaplama 3 puan)
- Sentetik yün halı, (Tam kaplama 4 puan, kısmi kaplama 2 puan)
- Bukle tipi yer kaplaması, (Tam kaplama 3 puan, kısmi kaplama 1 puan)
b) Diğerleri,
- Granit, (6 puan)
- Mermer, seramik v.b. (5 puan)
- Karo, camcila parke v.b. (3 puan)
- Düz mozaik, marley(1 puan)
15- Dekorasyon,
- Özel dekorasyon(bir kültürü Yansıtan) (5 puan)
- İyi bir dekorasyon (3 puan)
- Normal dekorasyon (1 puan)
16-Tefriş elemanları ve düzenleme,
- Çok iyi malzeme ile fonksiyonel bir düzenleme (5 puan)
- İyi malzeme ile fonksiyonel bir düzenleme (3 puan)
- Normal malzeme ile fonksiyonel bir düzenleme (1 puan)
17- Müşterilerle ilişkiler ve danışmanlık hizmeti,
- Resepsiyonla bağlantılı ayrı bir mahalde verilmesi, (2 puan)
- Resepsiyonda hizmet(1 puan)
18- Müşteri emanet kasası, (Kapasiteye yeterli çift anahtarlı olması durumunda değerlendirilir), (2 puan)
19- Hesap çıkarma ve rezervasyon işlemleri,
- Tüm işlemlerin bilgisayarla yapılması, (5 puan)
- Sadece hesap çıkarma veya rezervasyon işlemlerinin bilgisayarla yapılması, (3 puan)
- Tüm işlemlerin bilgisayar dışında yapılması(1 puan)
20- Satış yerleri, (Mücevherat, hediyelik eşya, parfümeri, butik, kırtasiye "gazete - mecmua - kartpostal" v.b. ürünlerin satıldığı dükkanlar ) (Her bir satış yeri 2 puan, toplam 10 puanı geçemez.)
21- Bay-bayan kuaförü, (Faal olması halinde değerlendirilir.)(Herbiri 2 puandır)
22- Müşterilerin görüşürken rahatsız olmayacağı ve etrafı rahatsız etmeyeceği telefon veya telefonlar,
- Ulusal veya uluslararası otomatik konuşma imkanı, (Ankesörlü telefon veya otomatik konuşma imkanı ) (2 puan)
- Santral aracılığı ile konuşma imkanı, (1 puan)
23- Genel mahallerde yayın yapan hoparlör düzeni (2 puan)
24- Arazinin muhtelif yerlerinde yardım çağrılabilecek resepsiyon irtibatlı tesisat,(2 puan)
YÖNETİM ODALARI
25- Müdür, muhasebe, personel müdürü v.b. yönetici odaları, (Her biri 1 puan, toplam 5 puanı geçemez)

SANTRAL
26- Telefon santrali
- Müstakil santral odası veya mahalli veya otomatik santral((4 PUAN)
- Resepsiyonda santral (2 puan)

GECELEME BİRİMLERİ
27- Geceleme birimlerinin, diğer tesislerin gürültü ve rahatsız edici etkenlerinden korunması,(3 puan)
28- Odalara giden yollar/ koridorlarda düzenleme,
a) Yatak odaları bahçeye açılan tatil köylerinde odaların kabul alanı ile bağlantısı,
- Kenarları düzenlenmiş, iyi aydınlatılmış, temiz ve bakımlı beton yollar,(4 puan)
- Kenarları düzenlenmiş, iyi aydınlatılmış, temiz ve bakımlı asfalt yollar,(3 puan)
- Kenarları düzenlenmiş, iyi aydınlatılmış, temiz ve bakımlı karobeton yollar,(2 puan)
- Kenarları düzenlenmiş, iyi aydınlatılmış, temiz ve bakımlı stabilize yollar,(1 puan)
b) Yatak odaları koridorlara açılan tatil köylerinde merdiven ve koridorlarda,
- Granit, özel malzeme, özel dokuma yün halı,(4 puan)
- Mermer, parke, tüylü yün halı,( 3 puan)
- Seramik, sentetik yün halı,(2 puan)
- Karo, mozaik, bukle tipi yer kaplaması,(1 puan)
29- Zemin katında yatak odası bulunan tesislerin, odalarına giden yollarda ve oda girişinde, zemin katında yatak odası bulunmayan tesislerin asansör veya katlara çıkan merdivenlerde bedensel engelliler için özel düzenleme, (2 puan)
30- Koridorlarda kül tablaları/yollarda çöp kutuları,(1 puan)
31- Kapı numaralarının rahatça okunabilmesini sağlayan aydınlatma,(2 puan)
32- Kapı kilitleri,
- Şifreli kart sistemi ile açılabilen kilitler, (5 puan)
- Dışarıdan yalnızca anahtar, içeriden kapı tokmağı ile açılan kilitler,(3 puan)
- Dışarıdan yalnızca anahtar, içeriden kapı kolu ile açılan kilitler,(2 puan)
- Dışarıdan ve içeriden kapı kolu ile açılan kilitler, (1 puan)
33- Zemin kaplaması,
a) Halı
- Özel dokuma yün halı, (Tam kaplama 6 puan)
- Tüylü yün halı, (Tam kaplama 5 puan, kısmi kaplama 3 puan)
- Sentetik yün halı, (Tam kaplama 4 puan, kısmi kaplama 2 puan)
- Bukle tipi yer kaplaması, (Tam kaplama 3 puan, kısmi kaplama 1 puan)
b) Diğerleri,
- Granit, (6 puan)
- Mermer, seramik v.b. (5 puan)
- Karo, camcila parke v.b. (3 puan)
- Düz mozaik, marley(1 puan)
34- Koltuk, iyi kalite sandalye ve sehpa,(Plastik türü malzemeden imal edilmiş olanlar değerlendirmeye alınmaz)
- İki kişilik odalarda (French-bed dahil) her yatak için bir koltuk veya iyi kalite sandalye ve bir sehpa, (3 puan)
- Odada bir koltuk veya iyi kalite sandalye ve bir sehpa, (1 puan)
35- Gece lambası / okuma lambası, (1 puan)
36- Tuvalet aynasının aydınlatılması, (1 puan)
37- Odanın genel aydınlatması, (2 puan)
38- Odalarda telefon,
- Her odadan dışarıya direk bağlantı, (6 puan)
- Her odadan dışarıya santral aracılığı ile bağlantı, (3 puan)
39- Odalarda telefon olmaması halinde resepsiyonla bağlantılı acil imdat zili,(1 puan)
40- Karyola, komidin, tuvalet masası veya yazı masası, elbise dolabı veya bütün bunları ihtiva eden uyumlu fonksiyonel mobilya bütünü,
- Özel tefriş, (6 puan)
- Mobilya bütünü, (4 puan)
- Ayrı ayrı elemanlarla tefriş, (2 puan)
41- Yatak(Niteliğini kaybetmemiş)
-Yaylı yatak(3 puan)
- Muntazam diğer yataklar(1 puan)
42- Odanın dekorasyonuyla uyumlu yatak örtüsü, (2 puan)
43- Niteliğini kaybetmemiş, özürsüz yastık ve battaniye veya pike,
- Çok iyi kalite, (3 puan)
- İyi kalite, (2 puan)
- Normal kalite, (1 puan)
44- Niteliğini kaybetmemiş, özürsüz yastık kılıfları ve çarşaflar, (Aynı müşteri için)
- Hergün değişme, (5 puan)
- 2 günde bir değişme, (3 puan)
- 3 günde bir değişme, (1 puan)
45- Odanın dekorasyonu ile uyumlu perde,
- Kaliteli astarlı kalın perde ve tül veya el örgüsü dantel perde, (5 puan)
- Panjur veya stor ve tül, (4 puan)
- Kaliteli kalın perde ve tül, (3 puan)
- Yalnız kalın perde veya tül (1 puan)
46- Ayakkabı cilası, ayakkabı silme bezi, dikiş malzemesi, kirli çamaşır torbası v.b. malzemeler, (Her biri 1 puan, toplam 4 puanı geçemez.)
47- Vasıflı kül tablaları ve kibrit, (Her biri 1 puan, toplam 2 puan)
48- Tatil köyü dokümanları, (Çeşitli ünitelere ait fiyat listeleri, verilen hizmetlere ait bilgiler, tanıtıcı yayınlar.)
- Tatil köyü dokümanı ve mektupluğun çok iyi kalite bir kit içinde sunulması, (3 puan)
- Tatil köyü dükümanı ve mektupluğun normal kalite bir kit içinde sunulması, (2 puan)
- Yalnız mektupluğun bulunması, (1 puan)
49- Şikayet ve dileklerin yazılabileceği şikayet defteri hakkında müşterilerin bilgilendirilmesi, (2 puan)
50- Odalarda TV. (Uzaktan kumandalı ise 2 puan ilave edilir.)
- Her odada renkli TV, (6 puan)
- Odaların en az % 50'sinde renkli TV, (3 puan)
- İstenildiğinde odaların en az % 25'sinde renkli TV, (2 puan)
51- Bedensel engelliler için zemini halı kaplı yatak odası düzenlemesi, (4 puan)
(Kapı genişliği en az 81.5 cm olacak ve girişte eşik bulunmayacak. Tek kişilik odalar 17 m2'den, giriş hol 150 cm'den, dar kenarı 345 cm'den az olmamak kaydıyla, iki kişilik odalar 20 m2'den, dar kenarı 380 cm'den küçük olmayacak, dengesiz duran ve sivri köşeli eşyalar bulunmayacak, elbise dolabı kapıları sürmeli ve askı yüksekliği 140 cm'den az olacak, elektrik düğme ve prizleri en fazla 100 cm yükseklikte, radyatör ve borular kapatılmış olacaktır.) (3 üncü maddeden puan alınması halinde değerlendirilir.)
BANYOLAR
52- Zemin kaplaması,
- Granit, (6 puan)

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.