Hibe Destekleme Tablosu

ZİRAAT BANKASI

TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ

Uygulama Süresi: 01.01.2011 - 31.12.2011

Önemli Not:Tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar, hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş/taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilerimize indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullandırılamamaktadır.

DESTEKLEMELER

HİBE ORANI

BAŞVURU ŞARTLARI VE YERLERİ

KAPSADIĞI İLLER

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi

Mal tutarının %50'si

Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar.
Anıza direkt ekim makinesi, Arıcılık makine ve ekipmanı, Balya makinesi, Basınçlı sulama sistemi, 
Canlı balık nakil tankı, Çayır biçme makinesi, 
Çeltik fide dikim makinesi, El traktörü, 
File sistemi kurulması, Biçer bağlar, 
Hububat harman makinesi, Lazerli tesviye aleti, 
Mısır hasat tablası, Mibzer, Motorlu tırpan, 
Pamuk toplama makinesi, Pancar söküm makinesi, Patates söküm makinesi, Pülverizatör, Rüzgar makinesi, Sap parçalama makinesi, Sap toplamalı saman makinesi, Silaj makinesi, Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, 
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, 
Gübre dağıtma makinesi, Taş toplama makinesi, 
Diskaro-Goble, Yem hazırlama makinesi, Zeytin hasat makinesi, Koyun kırkma makinesi, Tambur filtre alımları.
Başvurular il müdürlüklerine yapılır.

TÜRKİYE GENELİ

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

Mal tutarının %50'si

Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar.

1.     Ekonomik yatırımlar,

a.   Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

b.   Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar

c.   Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisler

2.Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları. 
 Kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik projeler
Başvurular il müdürlüklerine yapılır.

TÜRKİYE GENELİ

Gap Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı YatırımlarınınDesteklenmesi (2009-2012)
(Enaz 50 baş) *

İnşaat Yatırımı

Mal tutarının %30'u

a.Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

b.Yapılacak ahırlar, yarı açık sistem olacaktır

c. İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun olan süt ineği ahırı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsamalıdır

d.İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.
Başvurular il müdürlüklerine yapılır.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak

 

 

Hayvan Alımı
(Damızlık Gebe Düve Alımı)

Mal tutarının %40'ı

a.Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşımalıdır.

b.Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda seçilir.

c.Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır.

d.Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.
Başvurular il müdürlüklerine yapılır.

 

 

Makine Alımı

Mal tutarının %40'ı

a.Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlığımızca deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip olmalı ve mevcut üretim kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

b.Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

c.Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.
Başvurular il müdürlüklerine yapılır.

 

Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla KurulacakDamızlık Sığır İşletmesi YatırımlarınınDesteklenmesi (2010-2012) 
(Enaz 50 baş) *

İnşaat Yatırımı

Mal tutarının %30'u

a.Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

b.Yapılacak ahırlar kapalı veya yarı açık sistem olacaktır.

c.İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsar.

d.İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler. 
Başvurular il müdürlüklerine yapılır.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, GümüşhaneHakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van

 

 

Hayvan Alımı
(Damızlık Gebe Düve Alımı)

Mal tutarının %40'ı

a.Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşır.

b.Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, muhtar onaylı alım satım belgesi) bulunur.

c.Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda seçilir.

d.Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır. Ayrıca E-ıslah sisteminde destekleme uygulandığı hususu yer alacaktır.

e.Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.
Başvurular il müdürlüklerine yapılır.

 

 

 

Makine Alımı

Mal tutarının %40'ı

a.Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve mevcut üretim kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

b.Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

c.Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

d.Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.
Başvurular il müdürlüklerine yapılır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.