ISO 17020 STANDARDI KAPSAMI NEDİR

Bilkalite Danışmanlık Eğitim, Belgelendirme ve Marka Tescil Danışmanlık olarak kurumunuzu benzer firmalardan ayıracak ve güvenilir olmasını sağlayacak sektörünüze ait belgeleri alabilmeniz için tüm hazırlıkları sizin adınıza yapıyor.
İletişim İçin: 0530 543 99 91 - 0216 459 06 52


Süreç Nasıl İşliyor?

Öncelikle en kısa sürede sizi ulaşıyoruz.
İş Süreçlerinizi birlikte inceliyoruz
Sisteminizi ve dökümanlarınızı birlikte oluşturuyoruz
Gerekli öneri ve danışmanlık hizmetlerimizi veriyoruz
Hızlı bir şekilde belgelendirme sürecini tamamlıyoruz
Kampanya kapsamında verilecek olan ISO kalite belgeleri uluslararası akreditasyon kuruluşlarından İAS-DAKKS tarafından Akredite edilmiştir.

 

Belgelerin Süresi?
Belgelendirme periyodu 1 (bir) yıldır.

 

Hangi Evraklar Gerekli?

İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi)
Vergi Levhası
Oda Sicil Kaydı
SGK Hizmet Listesi
Ticaret Sicil Gazetesi

 

 

ISO 17020 Danışmanlık ISO 17020 Standardı Akreditasyon Yetkisi Belgesi Sertifikası Nedir Nasıl Nereden Alınır Kim Verir Kimler Hangi Kuruluşlar Alabilir ? 
ISO 17020 Uygunluk Değerlendirme Muayene Kuruluşları Akreditasyonu Yetkisi  Danışmanlık Eğitim Hizmeti gerekli midir?
Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlar ve Muayene Kuruluşları  ISO 17020 Akreditasyonu konusunda TÜRKAK dan Akredite olmak Yetki almak istiyor ise ISO 17020 Akreditasyonu  danışmanlığını gerçekleştiren kuruluştan, danışmanlık ve eğitim hizmeti alması gerekmektedir.

ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu danışmanlık firması; ISO IEC 17020 Uygunluk Değerlendirme ve Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar standardını yorumlamak, sistemi kurmak ve standart gereklerini yerine getirilmesini sağlamak için gereklidir.

ICTSERT olarak ISO 17020 Akreditasyon Yetkisi almak isteyen Kuruluşlara  ISO IEC 17020 Akreditasyon standardının gerekliliklerinin sağlanması ve kalite sisteminin kurulumu için eğitim danışmanlık hizmetleri vermekteyiz ve ISO 17020 Akreditasyon Yetkisi alacak Kuruluşların TÜRKAK denetimlerinden başarılı şekilde geçmesini sağlayarak ISO 17020 Akreditasyon Yetkisinin alınmasını ve muayene kuruluşlarına olan güvenin artırılmasını sağlıyoruz.

ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Yetkisi Belgesi Sertifikası Nedir?
ISO 17020 Akreditasyon Belgesi herhangi bir iso belgesi Sertifikası gibi değildir.

ISO 17020 Akreditasyon standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kuran ve Teknik Şartları karşılayan uygulayan, görevleri malzemelerin, ürünlerin, kurulumların, tesislerin, proseslerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, bunların şartlara uygunluklarının belirlenmesini ve sonrasında bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda yetkili makamlara rapor edilmesini içerebilen muayene kuruluşları , ISO 17020 Akreditasyon denetimlerinden geçerek ISO 17020 Akreditasyon Yetkisi alırlar. Bu aldıkları Yetkiye ISO 17020 Akreditasyon belgesi de denir.

ISO 17020 Akreditasyon Standardı, Bir muayene kuruluşunun gösterilebilir bağımsızlığı müşterilerinin, kuruluşun muayene işini tarafsız bir şekilde gerçekleştirme yeteneğine olan güvenini güçlendiren uluslararası bir standarttır.  ISO 17020 Akreditasyon Standardı; akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. ISO 17020 Akreditasyon belgesi Uluslar arası tanınabilirlik, Belgelendirme etik ve kurallarının ciddiyetle uygulanması ve güvenilirlik anlamına gelmektedir.

ISO 17020 Akreditasyon Belgesini Yetkisini Kimler Hangi Kuruluşlar Alabilir?
ISO 17020 Akreditasyon belgesi standardı, uygunluk değerlendirmesi ve ya  muayene faaliyetleri  hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar A Tipi , B Tipi ve C Tipi durumundaki kuruluşları kapsar.

A Tipi Muayene Kuruluşları: Konunun taraflarından bağımsız olan kuruluş
B Tipi Muayene Kuruluşları:  Sadece kendi ana Kuruluşlarına muayene hizmeti veren kuruluş.
C Tipi Muayene Kuruluşları: Muayene hizmetlerini kendi ana kuruluşlarına, serbest piyasaya veya kuruluşunun dışında olan herhangi bir merciye ve tedarik muayene servisine sunan kuruluş.
Muayene kuruluşlarının A Tipi, B Tipi veya C Tipi olarak sınıflandırılması, esas olarak bağımsızlıklarının bir ölçüsüdür. Bir muayene kuruluşunun gösterilebilir bağımsızlığı müşterilerinin, kuruluşun muayene işini tarafsız bir şekilde gerçekleştirme yeteneğine olan güvenini güçlendirir.

Bu muayene kuruluşlarına örnek kuruluşlar;

Uluslararası gözetim hizmeti sunan kuruluşlar
Araç muayene istasyonları ve egzos emisyon ölçüm istasyonları
Periyodik fenni muayene hizmeti veren kuruluşlar
Muayene ve karşılaştırmalı uygunluk kontrolü yapan kuruluşlar
Asansör Muayene Kuruluşları
ISO 17020 Uygunluk Değerlendirmesi Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi için şartlar Standardı Nedir ?
Muayene kuruluşlarının muayene edilen öğelerin mevzuata, standartlara, şartnamelere, muayene programlarına veya sözleşmelere uygunlukları konusunda bilgiler sağlamak amacıyla; özel müşteriler, bağlı oldukları ana kuruluşlar veya yetkili makamlar adına değerlendirmeler gerçekleştirirler. Muayene parametreleri; miktara, kaliteye, güvenliğe, amaca uygunluğa ve işletimde olan tesis veya sistemlerin güvenlik açısından uygunluklarının devam durumuna ilişkin hususları içerir. Verdikleri hizmetlerin müşteriler ve denetleyici makamlar tarafından kabul edilmesi için bu kuruluşların uymaları istenen genel şartlar, ISO 17020 Uygunluk Değerlendirmesi-Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi için şartlar standardında açıklanmaktadır.

Bu nedenle  ISO 17020 Standardı, Uygunluk Değerlendirme ve Muayene Kuruluşlarının, bağımsızlık ve tarafsızlık esasına dayanarak. faaliyetlerinin gerçekleştirmesini ve faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda yetkili makamlara rapor edilmesinde yol göstericidir.

ISO 17020 Akreditasyon Yetkisi Nasıl Alınır ?
Bir Muayene kuruluşu  ISO 17020 standardına göre akredite olmaya karar verdiği zaman öncelikle hangi muayene alanından ve türünden akredite olacağına karar vermesi gerekmektedir.

Muayene kuruluşunun eğer birden fazla muayene alanı var fakat sadece bir muayene alanından  akredite oluyorsa bu durum kuruluşun tamamen akredite olduğu anlamına gelmemektedir.

Bu nedenle hangi alanda akredite olacağını belirlemeli ve ISO 17020 şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Hangi alanlardan akredite olacağına karar verdikten sonra o muayene alanında  Uluslar arası geçerlilikte metotlarına göre uygunluk değerlendirmesi yada muayene yapması gerekir.

Akreditasyon yeterlilik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi olup Muayene Kuruluşunun şağıdaki bütün konularda tam ve eksiksiz olması istenmektedir.

Akredite olacağı uygunluk değerlendirme ve ya muayeneyi  Uluslar arası metotlarda yapması gerekir

Akredite olacağı uygunluk değerlendirme ve ya muayene  yapan personelin Yeterli olması gerekir.

Akredite olacağı uygunluk değerlendirme ve ya muayene sırasında kullanacağı cihaz ve ekipmanların yeterli ve kalibre olması gerekir.

Akredite olacağı uygunluk değerlendirme ve ya muayene sırasında çevre şartlarından etkilenmemesi, tarafsızlık ve bağımsızlık şartlarını yerine getirmesi gerekir.

Akredite olacağı uygunluk değerlendirme ve ya muayene sonuçlarının doğru olması gerekir.

ISO 17020 Akreditasyon Yetkisi Nereden Alınır ?
ISO 17020 Akreditasyon Yetkisi Belgesi öncelikle bir danışmanlık firması ile çalışarak ISO 17020 Standart şartlarının karşılanacağı bir kalite sisteminin kurulması gerekir. ISO 17020 Akreditasyon Belgesini Yetkisini Akreditasyon Kuruluşları verir.

ISO 17020 Akreditasyon Nedir ?
Akreditasyon: uygunluk değerlendirme ve muayene kuruluşlarının  yeterliliklerini ISO 17020 Standardı esas alınarak Yeterlilik ve Sürdürülebilirlik açısından Akreditasyon Kuruluşları tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasına sistemine akreditasyon denir. Akreditasyon Yeterlilik ve sürdürülebilirlik güvencesi olup bir sertifika değildir.

ISO 17020 Akreditasyon Kuruluşu Nedir Hangileridir? Türkak Nedir ?
Her ülke ulusal ölçekte çalışan akreditasyon kuruluşları oluşturmuştur. Ülkemizdeki akreditasyon kuruluşu TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumudur.

Her ülkenin akreditasyon Kuruluşları birbirlerini karşılıklı tanıma ve aynı sistematik içerisinde hareket etmeleri açısından aynı zamanda kıta akreditasyon dediğimiz yapıya bağlı ve şartlarını uygun çalışmalıdır. TÜRKAK kurumu EA (Avrupa Akreditasyon) üyesidir.

Dünya ölçeğinde bir sürü ülke olduğu için Kıta akreditasyonlarının da bağlı olduğu yer IAF dediğimiz Uluslararası Akreditasyon formuna bağlı çalışırlar. Bir ülkenin akreditasyon kuruluşu aynı zamanda IAF Üyesidir ve karşılıklı tanınma anlaşmaları gereği diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarını tanımak aynı zamanda akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği kurumları tanımak zorundadırlar.

TÜRKAK : Türk akreditasyon kurumu
DAR : Alman akreditasyon kurumu 
UKAS : İngiliz kraliyet akreditasyon kurumu 
SİNCERT : İtalyan akreditasyon kurumu 
RVA : Hollanda akreditasyon kurumu
ISO 17020 Sistemi Nasıl Kurulur Oluşturulur ?
ISO 17020 Standardına Göre Yapılacak Çalışmalar kısaca aşağıdakiler gibidir. Fakat bu çalışmalar bir danışman firma ile yapılırsa daha doğru bir yol izlenmiş olur.

Akreditasyon sürecinde uygunluk değerlendirmesi ve ya muayene kuruluşu birçok aşamadan geçmek zorundadır. Bu aşamaları şu basamaklarla ifade edebiliriz;

Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:
Akreditasyonu hedeflenen muayene alanın belirlenmesi ve kapsamının ortaya konulması, 
Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, 
Organizasyon şemasını ve kalite yöneticisini belirleme 
Uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, 
Gerekli Standart ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması
Mevcut Durum Analizinin Yapılması: 
Uygunluk değerlendirmesi ve ya muayene kuruluşunun mevcut çalışma sisteminin ISO 17020 gereksinimlerine göre değerlendirilmesi yapılarak, dokümantasyonun ve uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile tetkik incelemelerin sonuçları yönetime raporlanmalıdır.
ISO 17020 Eğitimleri:
ISO 17020 standardı ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim alınması. Bu kapsamda alınacak eğitimler aşağıda tanımlanmıştır:
ISO 17020 Temel Eğitimi, ISO 17020 Dokümantasyon Eğitimi,  İç Tetkikçi Eğitimi
ISO 17020 Dokümantasyonunun Hazırlanması;
Gerekli dokümantasyon   Kalite El Kitabi  Organizasyon El Kitabi,  Prosedürler,  Talimatlar,   Formlar, vb.
ISO 17020 Sistemin Uygulanması: 
ISO 17020 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. 
Uygulamalar danışman tarafından incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri firmaya sunulur. 
 Cihaz ve ekipmanların bakımı ve kalibrasyonu, yerleşim ve çevre koşullarının iyileştirilmesi,  kullanılan yazılımların geçerli kılınması, sistemin sürekliliğinin sağlanması vb. konular irdelenir.
İç Tetkiklerin ve Üst Yönetimin Sistemi Değerlendirmesi:
Sistemin kurulmasını takiben süreç ve prosedürlerin yeterli olarak dokümante edilip edilmediği ve işlerliği, iç tetkik ekibi tarafından denetlenir ve sonrasında bulunan eksiklikler, yapılan tespitler, öneriler ve akreditasyon denetimine kadar yapılması gereken çalışmalar üst yönetime rapor halinde sunulur.
Üst Yönetim kurulan ISO 17020 Akreditasyon Sistemini değerlendirir  ve kararlar alır.
ISO 17020 Akreditasyon Başvurusunun Yapılması ve Denetim: 
Sistemin hazır olduğunu düşünüldüğünde, TÜRKAK’A akreditasyon başvurusu müşteri tarafından  yapılır. TÜRKAK tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk var ise uygunsuzlukların düzeltilmesi gerekir.  Uygunsuzluk yok veya Uygunsuzluklar kapatılır ise TÜRKAK Akreditasyon Yetkisi verir.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.