ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri ve Prensipleri

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri ve Prensipleri

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL İLKELERİ VE PRENSİPLERİ

 

* İlke/Prensip 1: Müşteri Odaklılık
* İlke/Prensip 2: Liderlik
* İlke/Prensip 3: Çalışanların Katılımı, Ekip çalışması
* İlke/Prensip 4: Süreç yaklaşımı, proses/prosescikler
* İlke/Prensip 5: Yönetimde Sistem Yaklaşımı 
* İlke/Prensip 6: Sürekli İyileştirme, Ar-Ge
* İlke/Prensip 7: Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı
* İlke/Prensip 8: Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri

ISO 9000 / ISO 9001:2008 TEMEL İLKELERİ/PRENSİPLERİ DETAYLARI

İlke/Prensip 1: Müşteri Odaklılık

Organizasyonlar mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalıdır, hayatta kalabilmeleri buna bağlıdır. Bu nedenle müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmek için çaba harcamalıdır.

Önemli Faydaları:

* Artan gelir ve pazar payını pazar fırsatlarını esnek ve hızlı cevaplar,

* Örgütün  artan müşteri memnuniyeti etkinliğini artırmak için kaynaklarının kullanımını artırır,

* Gelişmiş müşteri sadakati ve iş tekrarı.

Müşteri odaklılık ilkesi uygulanması genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini araştırma ve anlamak,.

* Örgütün amaçları, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olmalarını sağlamak.

* Müşteri ihtiyaç ve organizasyonu boyunca iletişim beklentileri.

* Müşteri memnuniyeti ve sonuçları üzerinde etkili ölçme.

* Sistematik olarak müşteri ilişkileri yönetimi,

* Müşteri ve diğer ilgili taraflar arasında dengeli bir yaklaşım (sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, finansörler, yerel halk ve toplum bir bütün olarak gibi) sağlanması.


İlke/Prensip 2: Liderlik

Liderlerin organizasyonu kurma ve birliktelik oluşturarak yön vermesi amaclanır. Liderler, kuruluşun hedeflerini oluşturmalı ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmalıdır.

Önemli Faydaları:

* İnsanlar ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda motive olduğunu anlayacaksınız.

* Faaliyetleri, değerlendirilir uyumlu ve birleşik bir şekilde uygular.

* Organizasyon düzeyleri arasında  karmaşık iç iletişimi en aza inecektir.

Liderlik ilkesinin uygulanması getirdikleri:

Müşteriler, işverenleri, çalışanları, tedarikçileri, finansörler, yerel topluluklar ve toplum bir bütün olarak dahil tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önüne alındığında,

* Organizasyonun geleceği açık bir vizyonunu oluşturmak.

* Zorlu amaç ve hedefleri ayarlama.

* Organizasyonun tüm düzeylerinde ortak değerler, adalet ve etik rol modelleri oluşturma ve sürdürülmesi.

* Güven oluşturulmasını sağlar ve korkuyu ortadan kaldırır.

* Gerekli kaynakları, eğitim ve özgürlüğü ile sağlanması insanların sorumluluk ve hesap ile hareket etmesi.

* İlham verici, cesaret verici ve insanların katkılarını tanıma.


İlke/Prensip 3: Çalışanların Katılımı-Ekip Çalışması (Takım Ruhu)

Bütün insan düzeyleri ve bir örgütün özünü bunların tam katılımı kendi örgütü için yarar sağlayan ve yeteneklerini kullanılması gerekmektedir.

Önemli Faydaları:

* Motive, örgüt içinde işlenen ve ilgili insanlar.

* Yenilik ve örgütün ileriye dönük yaratıcılık hedefleri .

* İnsanların kendi performanslarından sorumlu olması.

* Daha istekli katılmaları ve sürekli iyileştirilmesi için katkıda bulunmaları.

İnsanların katılımı ilkesi uygulanması genellikle aşağıdakilere yol açar:

* İnsanların katkısı ve rolü organizasyonda önemini anlamak.

* İnsanların performansını kısıtlamaları belirlemek.

* İnsanların sorunları sahiplenme ve onları çözmek için kendi sorumluluk kabullenmeleri.

* İnsanların kişisel amaç ve hedefleri karşı performanslarını değerlendirmek.

* Daha aktif olarak yetkinlik, bilgi ve deneyimini geliştirmek için fırsat aramaktadır.

* Özgürce bilgi paylaşımı ve deneyimli insanlar.

* İnsanlar açıkça sorunları ve konuları tartışır.


İlke/Prensip 4: Süreç Paklaşımı - Proses/Prosescikler

Daha verimli işlerde yönetilen kaynakları istenilen sonuçların süreçlerle kolay yönetildiği elde edilir.

Önemli Faydaları:

* Düşük maliyet ve kaynakların etkin kullanımı ile daha kısa çevrim süreleri,

* Gelişmiş, tutarlı ve tahmin edilebilir sonuçlar eldesi,

* Odaklı ve öncelikli iyileştirme fırsatları eldesi.

Süreç yaklaşımı ilkesini uygulamak genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Sistematik faaliyetlerin istenilen sonucu elde etmek için gerekli tanımlama,

* Açık sorumluluk ve hesap verebilirliklerin, temel faaliyetleri yönetmek için oluşturulması,

* Analiz ve anahtar faaliyetlerinin yeteneğinin ölçülmesi,

* İçinde ve organizasyon fonksiyonları arasında önemli etkinliklerin arayüzleri belirlenmesi,

* Kaynaklar, yöntem ve malzemeleri organizasyon için temel gereksinim faaliyetleri gibi faktörlere odaklanma,

* Riskler, sonuçları ve müşterileri, tedarikçileri ve diğer ilgili tarafların üzerinde faaliyetlerinin etkilerini değerlendirmek.


İlke/Prensip 5: Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Tanımlamak, anlamak ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini onun birbiriyle verimliliğini ve katkı için örgütün etkinliğini sistemin süreçleri gibi yönetmek.

Önemli Faydaları:

* Entegrasyon ve iyi istenen sonuçları elde edecek süreçlerin uyumlaştırılması,

* Kilit süreçler üzerinde çaba ve yeteneğe odaklanmak,

* Tutarlılık, etkinlik ve verimlilik örgüt olarak ilgili taraflara güven sağlanması.

Yönetim sistem yaklaşımı prensip uygulama genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Yapılanma sistemi en etkin ve verimli bir şekilde örgütün hedeflerine ulaşmak,

* Sistemin süreçleri arasındaki bağımlılığını anlamak,

* Yapısal uyum ve süreçlerin entegre yaklaşımlar sağlamak,

* Roller ve sorumluluklar ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve böylece çapraz fonksiyonel engellerin azaltılması,

* Örgütsel yeteneklerini anlama ve ön koşul kaynak kısıtlamaları kurulması,

* Hedefleme ve bir sistem içinde belirli faaliyetleri tanımlanmasına çalışmak,

* Sürekli ölçme ve değerlendirme yoluyla sisteminin iyileştirilmesi.


İlke/Prensip 6: Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirmede organizasyonun genel performansını kalıcı ve objektif olmasıdır.

Önemli Faydaları:

* Gelişmiş örgütsel yetenekleri sayesinde Performans avantajı,

* Bir kuruluşun stratejik amaç için her düzeyde iyileştirme faaliyetlerinin uyumlaştırılması,

* Esneklik fırsatlarına hızlı tepki.

İyileştirme sürekli ilke uygulama genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Kuruluşun performansının sürekli iyileştirilmesi için tutarlı bir organizasyon çapında bir yaklaşım istihdam etmek,

* Yöntemler ve sürekli iyileştirme araçları konusunda insanlara eğitimlerin verilmesi,

* Kuruluştaki her birey için ürün, süreç ve sistemleri objektif sürekli iyileştirilmesi yapma,

* Sürekli gelişim izlemek için yol, metod ve hedefleri ve önlemleri kurulması,

* Tanıma ve geliştirmeleri kabul ediyorsunuz.


İlke/Prensip 7: Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı

Etkili kararlar bilgi ve veri analizine dayalıdır.

Önemli Faydaları:

* Bilinçli kararlar,

* Başvuru yoluyla geçmiş kararların etkinliğini artan bir yetenek göstermek için gerçek kayıtlar,

* Ortam ve değişim, görüş ve kararları inceleme yeteneği artmış işletme.

Genellikle karar için somut bir yaklaşım ilkesi uygulanması aşağıdakilere yol açar:

* Veri ve bilginin yeterince doğru ve güvenilir olmasını sağlamak,

* Veri kimin gereksinimi ise olanlara erişilebilir duruma getirmek,

* Veri ve bilgileri geçerli yöntemler kullanılarak analiz etmek,

* Gerçekçi analizine dayalı eyleme, deneyim ve sezgi ile dengelenmiş kararlar vermek.


İlke 8: Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri

Bir kuruluş ve tedarikçilerinin birbirine bağlı karşılıklı yararlı bir ilişkisi hem yeteneğini geliştirmek için hemde birlikte değer oluşturur.

Önemli Faydaları:

* Her iki taraf için değer yaratmak yeteneğini artırır,

* Esneklik ve ortak yanıtların pazar hızı veya müşteri ihtiyaç ve beklentilerini değişen durumlara hazırlar,

* Maliyetleri ve kaynak optimizasyonu.

Genellikle tedarikçi ilişkileri yararlı ilkeleri karşılıklı uygulanması aşağıdakilere yol açar:

* Uzun vadeli değerlendirmeler ile ilişkileri kuran kısa vadeli kazançlar dengesi,

* Uzmanlık ve kaynakları  ile olan havuz ortaklıkları,

* Ana tedarikçilerin seçerek belirlenmesi,

* Net ve açık iletişim,

* Bilgi ve geleceğe yönelik planlar paylaşımı,

* Ortak geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi,

* İlham verici, teşvik ve tedarikçiler tarafından iyileştirmeler ve başarıları tanıma.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.