Saso Belgesi

 

SASO BELGESİ

SUUDİ ARABİSTAN’IN İTHALAT UYGULAMALARI
Suudi Arabistan`da, 8 haneli armonize sistem GTİP kullanılmakta ve Gümrük Vergisi CIF bedel üzerinden hesaplanmaktadır.
1 Haziran 2001 tarihine kadar Suudi Arabistan`da iki Gümrük Vergisi oranı bulunmaktaydı. % 12 ve % 20. Ancak, Suudi Arabistan hükümeti Mayıs 2001`de aldığı bir kararla % 12 olarak uygulanan gümrük vergilerini % 5`e düşürmüş bulunmaktadır. Ancak, Aralık 2001 tarihinde % 5`e düşürülen ürünlerin bir kısmı tekrar % 12`ye yükseltilmiş bulunmaktadır.
Suudi Arabistan`a ithalatta herhangi bir izin ve lisans ile döviz transferinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, dini nedenlerle alkollü içkiler ve domuz etinden mamul bazı yiyeceklerin ithalatı yasaktır.


SASO SUUDİ ARABİSTANA İHRACAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER ŞUNLARDIR:
- Ticari fatura
- Menşe Şehadetnamesi
- Konşimento
- Sigorta belgesi (Eğer ihracatçı tarafından sigortalanmışsa)
- Yükleme listesi
Bunların dışındaki belgeler isteğe bağlı olup, ithal edilecek ürüne ve ithalatçı ile yapılan anlaşmaya göre değişebilmektedir.
Ticari Fatura: Ticari faturalarda bulunması gereken hususlar şunlardır.
- Tüm ticari faturalar ihracatçı şirketin antetli kağıdına yazılmalı, alıcı ve satıcının ad ve adresleri tam olarak bulunmalıdır.
- Satışa konu ürün açık bir şekilde belirtilmeli ve 8 haneli GTİP yazılmalıdır.
- Taşıma şekli ve yükleme boşaltma limanları açıkça belirtilmelidir.
- Birim fiyat, miktar, net ve brüt ağırlık, koli sayısı açıkça belirtilmelidir.
18 Mayıs 1996 tarihinden bu yana, Suudi Arabistan tarafından ithal edilecek ürünlere ilişkin olarak Suudi Gümrük yetkilileri aşağıdaki hususların da faturalarda yer almasını talep etmektedirler.
Makine ve Ekipmanlarda:
- İthal edilecek ürünün teknik bilgileri
- Model numarası
- Markası
- Üreticinin açık ismi
- Ürünün tanımlanmasına yarayan diğer teknik bilgiler


MENŞE ŞEHADETNAMESİ:

Menşe Şehadetnamesi, Suudi Arabistan`a ihraç edilecek ürünün üreticisinin açık adı, adresi ve nakil aracının (hava, kara, deniz) detaylı bilgileri ile Suudi ithalatçının açık ad ve adresini ihtiva etmelidir.
Konşimento: Konşimento`nun bir nüshası Suudi Konsoloslukları`na sunulacaktır.
Konşimento`daki bilgiler ile ticari faturadaki bilgilerin birbirini kesinlikle tutması gerekmekte olup, konşimentoda, malın değeri, birim fiyatı, net ve brüt ağırlık, marka ve işaretler, teknik ölçüler, Suudi ithalatçının açık adı ve adresi, nakil aracı ve nakil şirketinin adı, nakliyenin yola çıktığı tarih, yükleme ve boşaltma limanlarına ilişkin bilgiler de yer almalıdır.
Gemi Sertifikası: (Appended Declaration to Bill of Lading) Suudi Konsolosluklarından alınabilecek olan bu belge Gemi acentası veya havayolu şirketi tarafından düzenlenecek ve onaylanacaktır. Belgede bulunması gereken bilgiler şunlardır.
Geminin (uçağın) adı ve daha önceki adı,
Geminin (uçağın) milliyeti,
Geminin (uçağın) sahibi,
Geminin (uçağın) yükleneceği ve boşaltılacağı limanlar ile Suudi Arabistan`a gelmeden önce uğrayacağı limanlar.
Belgede ayrıca, belirtilen limanlardan başka limanlara uğranılmayacağı beyan edilecektir.
Sigorta Belgesi: Sigorta şirketi tarafından düzenlenecek olan bu belgede de, sigorta primi tutarının yanı sıra, nakil aracı ve yükleme ve boşaltma limanları ile bilgilerin de yer alması gerekmektedir.
Yükleme Listesi: Yükleme listesi, alıcı ve satıcının ad ve adresi ile ürünün net ve brüt ağırlığı, koli sayısı, konteyner sayısı ve muhtevası gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.