ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NASIL KURULUR

 

* Firmada ISO belgeleri ve uygulamaları ile ilgili bir yönetim temsilcisi ataması için bir çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişiye ISO belgeleri ve standartları (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi) ile ilgili firmamız tarafından temel eğitim verilmesi sağlanır.

* Firmanın organizasyon şeması yapılır bu şema firmanın mevcut durumu, yöneticilerinin istekleri ve ilgili(ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi) ISO standartları göz önüne alınarak yapılır ve firma yöneticisinin onayına sunulur.

* Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili Eğitim düzenlenmesi, Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi, Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi, Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi, Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması ,Vizyon misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Kalite Hedeflerin Belirlenmesi , Organizasyon şemasındaki görevlerin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi Ürün kalite planlarının yazılı hale getirilmesi , gerekli talimatların ilgili kişilere sorularak yazılması, süreçlerin hazırlanması, ISO  9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgelerinden hangisi veya hangileri istenmiş ise ilgili ISO belgesine uygun olarak El Kitaplarının, prosedürlerinin, talimatların, süreçlerin, kalite planlarının, görev tanımlarının uygun bir formatta doküman haline getirilmesi sağlanır. ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi, ISO belgesinin standardın ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi, ISO 9001:2008 belgesi için gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı ISO 9001:2008 danışmanlık firması(var ise) ile firma yönetim temsilcisi, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların tamamlanması sağlanır. Bu dökümanların firmaya ve ilgili iso standardına iso belgesi için uyg olması gerekmektedir. (ISO  9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi)

* Dökümantasyonu hazırlanıp tamamlanan dökümanlar ilgili kişilerin onayına sunulur. Onaylanan dökümanların ilgili personellere dağıtımı yapılır.

* Tüm firma çalışanlarına ilgili ISO standardıyla (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi) ilgili Genel Bilgilendirme eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanır. Kalite Politikası Kalite hedefleri ve ISO  9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi, Kalite Yönetim sistemi dokümantasyonu hakkında bilgilendirme eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri (ISO  9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi) Uygulamalarınn başlatılması sağlanır.

* Hazırlanan formlarının içeriği uygulamalar esnasında hazırlanır. Dış Kaynaklı dökümanların tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi, Kayıtların saklanma süreleri ve korunması ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması, Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması, Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve listelenmesi yapılır. Ve yayınlanır. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri) Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması, Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması ISO 9001:2008 belgesi Ürün-Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması. Kalibrasyona tabi İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması iso 9001 İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi, Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi , İstatistik proses kontrol eğitimin yapılması,Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ,Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması ,Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması, yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi , ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi , ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması .

* Firmada kurulan sistemin (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi) son kontrolleri ve ön tetkikleri yapılır görülen eksiklikler ve aksaklıklar giderilir.

* Firma yöneticileri ile belgelendirme (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi)  haftasının belirlenmesi sağlanarak firmanın uygun gördüğü belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır. Belgelendirme firmasınca belirlenen tarih firmada duyurulur.

* Belgelendirme denetimi sırasında ilgili standarda uygun (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi) denetim yapılır.

* Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre varsa tespit edilen eksikliklerin tamamlanması yönetim temsilcisi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanır bu durum belgelendirme firmasına bildirilir ve belgelendirme firmasının uygulamaları ile takip edilir. ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda düvenliği belgesi firmaya verilir.

 

Etiket : ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NASIL KURULUR

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.