2012 Yeni Yatırım Teşvik Bölgeleri ve Genel Bilgiler
2012 Yeni Yatırım Teşvik Bölgeleri ve Genel Bilgiler

 

 

1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
izmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli İsparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan K.maraş Iğdır
  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
  Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
  Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa
      Malatya Tokat Şırnak
      Nevşehir Tunceli Van
      Rize Yozgat  
      Sivas    
8 il 13 il 12 il 17 il 16 il 15 il

GENEL TEŞVİK

Bölge ayrımı yapılmaksızın;

-Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve

-Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların,

KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam edilecektir.

Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır.

 

BÖLGESEL TEŞVİK

-Yeni Bir Bölgesel Harita-İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemine Geçiş

-Destek Unsurlarında Değişen Süreler ve Oranlar

-Desteklenecek Sektörlerin Güncellenmesi

-Sosyo-Ekonomik Açıdan Görece Az Gelişmiş Bölgeye (6. Bölge) Cazip Destekler

-Öncelik Arz Eden Yatırımlar

Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir.

> OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

> Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,

> Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar.

VI. Bölge Yatırımları – I:

Ağrı,Ardahan,Batman,Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Hakkari,İğdır,Kars,Mardin,Muş,Siirt,Şanlıurfa,Şırnak,Van

illerinde asgari sabit yatırım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlandırılacaktır. Bu çerçevede, söz konusu bölgede yatırım yapacak yatırımcıların, tüm destek unsurlarından azami miktarda yararlanmaları temin edilecektir.

VI. Bölge Yatırımları – II:

>Bölgede yapılacak yatırımlar ile sağlanan istihdam kapsamında;

• Ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl, yatırımların organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır.

• Sadece bu bölgemizde uygulanmak üzere, işçilerin asgari ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı, 10 yıl süreyle terkin edilecektir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Bölgeler 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı – %)
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
I 2 yıl - 10 3
II 3 yıl - 15 5
III 5 yıl 3 yıl 20 8
IV 6 yıl 5 yıl 25 10
V 7 yıl 6 yıl 35 11
VI* 10 yıl 7 yıl Değişiklik Yapıldı Değişiklik Yapıldı
* 6. Bölgede yer alan OSB’de destek 12 yıl süreyle uygalanacaktır.
 
Örnek Altıncı Bölge Asgari Ücret üzerinden teşvik Uygulaması
(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi için)
 
Normal Uygulama
İndirilecek Tutar
Brüt Ücret
886,50 t
-
Sigorta Primi İşçi Payı
124,11 t
124,11 t
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
8,87 t
-
Gelir Vergisi Stopajı
113,03 t
113,03 t
Damga Vergisi
5,85 t
-
Kesintiler Toplamı
251,86 t
-
Net Ücret
634,64 t
-
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)
172,87 t
172,87 t
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)
17,73 t
 
İŞVEREN YÜKÜ
1.077 t
410,01 t

Altıncı Bölgedeki Yatırım Avantajları;

(•Ağrı •Ardahan •Batman •Bingöl •Bitlis •Diyarbakır •Hakkari •Iğdır •Kars •Mardin •Muş •Siirt •Şanlıurfa •Şırnak •Van)

a.Sadece 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Destekleri ile Gelir Vergisi Stopajı desteğinin birlikte uygulanması sonucunda elde edilecek maddi karşılığın, brüt asgari ücretin yaklaşık %38’ine (410 t) karşılık geldiğini görüyoruz. Bu çerçevede 6.bölge, işgücü maliyeti açısından ülkemizin en avantajlı bölgesi haline geliyor.
b.900 Bin t’ye kadar faiz desteği,
c.Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı,
d.Örneğin, 1. bölgede faaliyet gösteren bir firmanın, 6. bölgenin OSB’sinde 2 Milyon ¨ tutarında bir yatırım yapması durumunda;
-Yatırıma katkı tutarı, toplam yatırım tutarının %55’i oranında 1.1 Milyon ¨ olacak, bu tutarın %80’i olan 880 Bin t’yi yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara uygulanacak vergiden indirebilecektir.
- Kalan, 220 Bin ¨’lik kısmı ise 6. Bölgede gerçekleştirilen yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacak kurumlar ya da gelir vergisinden indirilebilecektir.
e.Gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ 10 YIL SÜREYLE terkin edilecektir.
f.Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörler Bölgesel Destek kapsamında alınmıştır.

 

Vergi İndirimi

Yeni sistemde vergi indirimi, sadece işletme döneminde ve sadece teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan elde edilen kazanca uygulanmayacak; Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

 

Yatırıma katkı oranı (%)

Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
  31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar
31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar
I 15 10 25 20
II 20 15 30 25
III 25 20 35 30
IV 30 25 40 35
V 40 30 50 40
VI 50 35 60 45

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ

Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Vergi İndirim Oranı (%)
İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%)
     
Yatırım Dönemi
İşletme Dönemi
I. Bölge
15
50
0
100
II. Bölge
20
55
10
90
III. Bölge
25
60
20
80
IV. Bölge
30
70
30
70
V. Bölge
40
80
50
50
VI. Bölge
50
90
80
20

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ

Bölgeler
Yatırıma KatkıOranı (%) Vergi İndirimOranı (% İşletme /Yatırım Döneminde UygulanacakYatırıma Katkı Oranı (%)
     
Yatırım Dönemi
İşletme Dönemi
I. Bölge
25
50
0
100
II. Bölge
30
55
10
90
III. Bölge
35
60
20
80
IV. Bölge
40
70
30
70
V. Bölge
50
80
50
50
VI. Bölge
60
90
80
20

 

VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI ÖRNEK HESAPLAMALARI

 
2. BÖLGE
3. BÖLGE
4. BÖLGE
5. BÖLGE
6. BÖLGE
Yatırım Tutarı (Bin t)
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Vergi İndirimi (%):
55
60
70
80
90
Yatırıma Katkı Oranı (%):
20
25
30
40
50
İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin t):
1.000
1.250
1.500
2.000
2.500
- Yatırım Döneminde: (Bin t)
(%10) 100
(%20) 250
(%30) 450
(%50) 1.000
(%80) 2.000
- İşletme Döneminde: (Bin t)
(%90) 900
(%80) 1.000
(%70) 1.050
(%50) 1.000
(%20) 500
Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir
vergisi oranı:
%9 (indirilecek vergi oranı:
%8 (indirilecek vergi oranı:
(indirilecek vergi oranı:
%4
%2
%11)
%12)
%14)
(indirilecek vergi oranı:
(indirilecek vergi oranı:
     
%16)
%18)

 

OSB (ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ) VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

 
2. BÖLGE
3. BÖLGE
4. BÖLGE
5. BÖLGE
6. BÖLGE
Yatırım Tutarı (Bin t)
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Vergi İndirimi (%):
60
70
80
90
90
Yatırıma Katkı Oranı
(%):
25
30
40
50
55
İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin t):
1.250
1.500
2.000
2.500
2.750
- Yatırım Döneminde: (Bin t)
(%20) 250
(%30) 450
(%50) 1.000
(%80) 2.000
(%80) 2.200
- İşletme Döneminde: (Bin t)
(%80)1.000
(%70) 1.050
(%50) 1.000
(%20) 500
(%20) 550
Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir
vergisi oranı:
%8 (indirilecek vergi oranı:
%6
%4
%2
%2
%12)
(indirilecek vergi oranı:
(indirilecek vergi oranı:
(indirilecek vergi oranı:
(indirilecek vergi oranı:
 
%14)
%16)
%18)
%18)

 

FAİZ DESTEĞİ

Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL)
TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi
I - - -
II - - -
III 3 Puan 1 Puan 500
IV 4 Puan 1 Puan 600
V 5 Puan 2 Puan 700
VI 7 Puan 2 Puan 900

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları, ilgili kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve destek sistemi kapsamındaki bölgesel teşviklerden yararlandırılacak yatırım konuları sektörel olarak il bazında yeniden düzenlenmiştir.

Bölgesel Teşvikler 3 Temel Yaklaşıma göre düzenlenmiştir. Bunlar;

-Genişleyen Sektörel Kapsam

-İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler

-Finansman İmkanlarının Genişletilmesi

DESTEK UNSURLARI
1
II
III
IV
V
VI
KDV İstisnası
VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi OSB Dışı
15
20
25
30
40
50
Yatırıma Katkı
Oranı (%) OSB İçi
20
25
30
40
50
55
SGK İşveren His. Desteği (Destek Süresi)OSB Dışı
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
SGK İşveren His. Desteği (Destek Süresi)OSB İçi
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz Desteği
YOK
YOK
VAR VAR VAR VAR
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
(Destek Süresi)
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl

Bölgesel yatırım teşvik Uygulamasna Bir Örnek; Varsayılasn
Yatırım Tutarı: 5 Milyon ¨, İstihdam: 40 Kişi olsun,

Bölgeler/Destek Unsurları (Bin t)
1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5 BÖLGE 6. BÖLGE
KDV İstisnası
114
114
114
114
114
114
Gümrük Vergisi Muafiyeti
70
70
70
70
70
70
Vergi İndirimi
750
1.000
1.250
1.500
2.000
2.500
Sigorta Pr. İşv. His. Des.
165
248
413
495
578
826
Faiz Desteği
-
-
500
600
700
900
Yatırım Yeri Tahsisi
250
250
250
250
250
250
Gelir Vergisi Stopajı
-
-
-
-
-
542
Sigorta Primi İşçi Hissesi
-
-
-
-
-
595
Toplam Devlet Desteği
1.349
1.682
2.597
3.029
3.712
5.797
Destek Yoğunluğu %
27
34
52
61
74
116

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

-Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak

-Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak

Büyük ölçekli yatırımlar: EK-3te belirtilen asgari tutarları sağlayan yatırım konuları aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM KALEMLERİ

Yatırım Konuları
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon t)
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
200
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
1000
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
50
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları
200
Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları
50
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları
50
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
200
Elektronik Sanayi Yatırımları
50
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
50
İlaç Üretimi Yatırımları
50
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
50
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
50
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/cgrubu metalik madenlerin cevher ve/veya
konsantresinden nihai metalüretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere
entegre madencilikyatırımları dahil)
50

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

DESTEK UNSURLARI
I
II
III
IV
V
VI
KDV İstisnası
VAR VAR VAR VAR VAR VAR
KDV İstisnası
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Vergi İndirimi
OSB Dışı Yatırıma
25
30
35
40
50
60
Katkı Oranı (%) OSB İçi
30
35
40
50
60
65
Sigorta Primi
OSB Dışı İşveren His.
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
Sigorta Primi
OSB İçi İşveren His.
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl

 

STRATEJİK YATIRIMLAR

Stratejik Yatırım Nedir? ; Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat oranı yüksek ara malların üretimine yönelik yatırımlar ‘stratejik yatırım’ olarak tanımlanmakta ve desteklenmektedir.

 

STRATEJİK YATIRIM KONULARI

%50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil).

Bu sistemin amacı;

-Ekonomi Bakanlığınca çalışılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik,

-Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip arge içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli stratejik önemi haiz yatırımları teşvik etmektir.

Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 

Stratejik yatırımlar;

 (1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz.

(3) Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.

(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

 

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

DESTEK UNSURLARI
TÜM BÖLGELER
KDV İstisnası
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı Oranı (%)
50%
Sigorta Primi İşveren His. DesteğiDestek Süresi 7 YIL (6. Bölgede 10 YIL)
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
KDV İadesi
500 Milyon t’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için
Faiz Desteği
Yatırım tutarının %5′ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon f/ye kadar
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

 

Stratejik Yatırım Uygulama Örneği

Destek Unsurları (Bin t)
Yatırım Tutarı: 50 Milyon t.
İstihdam: 100 Kişi
Yatırım Tutarı: 500 Milyon t
İstihdam: 1000 Kişi
KDV İstisnası
1.140
11.400
Gümrük Vergisi Muafiyeti
700
7.000
KDV İadesi
-
11.460
Vergi İndirimi
25.000
250.000
Sigorta Pr. İşv. His. Des.
1.445
14.448
Faiz Desteği
2.500
25.000
Yatırım Yeri Tahsisi
2.500
25.000
Toplam Devlet Desteği
33.285
344.308
Destek Yoğunluğu %
67
69

Not:Yapılan yeni değişikliğe göre;Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemez.(BKZ)

Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımları

Tersanelerin gemi inşa yatırımları kapsamında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, devlet tarafından karşılanacaktır.

 

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

Öncelikli yatırım konuları

 Aşağıda belirtilen yatırım konu

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.