ISO 17025 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR

Standardın madde madde içeriği:

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
4 Yönetim şartları
4.1 Kuruluş
4.2 Yönetim sistemi
4.3 Doküman kontrolü
4.4 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
4.5 Deneylerin ve kalibrasyonların taşerona verilmesi
4.6 Hizmet ve malzemelerin satın alınması
4.7 Müşteriye hizmet
4.8 Şikâyetler
4.9 Uygun olmayan deney ve/veya kalibrasyon işleminin kontrolü
4.10 İyileştirme
4.11 Düzeltici faaliyet
4.12 Önleyici faaliyet
4.13 Kayıtların kontrolü
4.14 İç tetkikler
4.15 Yönetimin gözden geçirmesi
5 Teknik şartlar
5.1 Genel
5.2 Personel
5.3 Yerleşim ve çevre şartları
5.4 Deney ve kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması
5.5 Cihazlar
5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği
5.7 Numune alma
5.8 Deney numunelerine ve kalibrasyona gelen cihazlara uygulanan işlemler
5.9 Deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvencesi
5.10 Sonuçların rapor haline getirilmesi
şeklindedir.

TS EN ISO 17025 standardı iki ana başlıkta değerlendirilmektedir. Standardın 4. Maddesi Yönetim Sistemini, 5. Maddesi ise Teknik faaliyetleri açıklamaktadır.

4 Yönetim şartları
4.1 Kuruluş
4.2 Yönetim sistemi
4.3 Doküman kontrolü
4.4 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
4.5 Deneylerin ve kalibrasyonların taşerona verilmesi
4.6 Hizmet ve malzemelerin satın alınması
4.7 Müşteriye hizmet
4.8 Şikâyetler
4.9 Uygun olmayan deney ve/veya kalibrasyon işleminin kontrolü
4.10 İyileştirme
4.11 Düzeltici faaliyet
4.12 Önleyici faaliyet
4.13 Kayıtların kontrolü
4.14 İç tetkikler
4.15 Yönetimin gözden geçirmesi

5 Teknik şartlar
5.1 Genel
5.2 Personel
5.3 Yerleşim ve çevre şartları
5.4 Deney ve kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması
5.5 Cihazlar
5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği
5.7 Numune alma
5.8 Deney numunelerine ve kalibrasyona gelen cihazlara uygulanan işlemler
5.9 Deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvencesi
5.10 Sonuçların rapor haline getirilmesi


Laboratuvar veya laboratuvarın bağlı olduğu kuruluş, yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir kurum olmalıdır.

Laboratuvar, deney ve kalibrasyon çalışmalarının, bu standardın şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Laboratuvarın yönetim sistemi, sabit tesislerinde, sabit tesislerinin dışında veya bağlantılı olan geçici veya gezici tesislerinde yapılan çalışmaları kapsamalıdır.

Laboratuvar, deney ve/veya kalibrasyon hizmetlerinden farklı faaliyetleri bulunan bir kuruluşun bir bölümü ise, laboratuvarın deney ve/veya kalibrasyon çalışmalarına katılan veya bu çalışmaları etkileyen kilit
personelin sorumlulukları, olabilecek görev çelişkilerini ortadan kaldıracak şekilde tanımlanmalıdır.

Laboratuvar, büyük bir kuruluşun bir bölümü olarak faaliyet gösteriyorsa, bu kuruluşun yapısı; ilgi alanları çelişen meselâ, üretim, ticarî pazarlama veya finansman gibi bölümlerinin, laboratuvarın bu standardın şartlarına uygunluğunu olumsuz etkilemeyeceği bir şekilde düzenlenmelidir.

Üçüncü taraf laboratuvar olarak tanınmak isteyen bir laboratuvar, tarafsızlığını ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer baskılardan uzak çalıştığını ispat etmelidir. Üçüncü taraf deney veya kalibrasyon laboratuvarı, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney veya kalibrasyon çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine girmemelidir.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.