ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ FAYDALARI NELERDİR

 

Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara, mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması,
Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması,
Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması,
Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi,
Proses yaklaşımı olgusu kazanımı, iş karmaşasından kurtulmuş işletme yapısının kazanılması,
aynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması,
Acil durumlara (doğal afetler,deprem, yangın, sel, savaş vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması,
Çevreye saygılı bir kuruluş intibası yaratarak prestij kazandırması,
Uluslar Arası Marka ve Firmalarla çalışma kolaylığı ve Pazar kazanımı,
Atıkların değerlendirilmesinin ve geri kazanılmasının sağlanması,
Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması,
Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması,
Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması,
Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması,
İşyerlerinin kalitesinin, işçi psikolojisinin, moral durumlarının ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi,
Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek baz alınarak hazırlanan ISO 14001:2004, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemidir. ISO 14001:2004 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine alt yapı oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı hedeflemekte ve amaçlamaktadır. ISO 14001:2004, Çevre Yönetim Sistemi standardı  uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir kılavuzortaya koymaktadır.  ISO 14001:2004 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.