Kontrol Belgesi

İŞGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları (white sprit, solvent, aerosol) tiner, sanayi yapıştırıcıları vb. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen “Uygunluk/İzin belgesidir.

 

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

 

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, 
ilgili Bakanlıktan İthal İzninin (Kontrol Belgesi) alınmış olması gerekmektedir.

Ürün gümrüğe geldikten sonra  Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması, işlemler sonuçlanıncaya kadar ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesine, bu durum da ürün kalitesinin düşmesine sebep olabilmektedir.

     Ayrıca, gümrükte geçen her gün için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

 

Kontrol Belgesi Alınmasındaki  Hizmetlerimiz Nelerdir?

1.           İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,

2.           İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,

3.           İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,

4.           Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,

5.           Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,

6.           İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,

7.           Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak hurda demir, bakır, alüminyum vb. metallerin yanı sıra ozon tabakasına zarar veren kimyasal gazların ülkeye girişini denetim ve kontrol altına almak amacıyla verilen izin yazısıdır. Bunun yanı sıra yurtdışına metal, plastik vb. maddelerin hurdalarını ihraç etmek isteyen firmaların Bakanlıktan Hurda İhraç İzni alması gerekmektedir. Hurda ihraç izninde başvuru prosedürleri hurdanın türüne göre değişiklik göstermektedir.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün, ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden
ilgili Bakanlıktan İthal İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir.

 

Ürün gümrüğe geldikten sonra  İthal İzin Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalır. Bu da ürünlerinizin kalitesinde azalma riskini doğurur.

 

Ayrıca, ürünlerinizin gümrükte beklediği her gün için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

 

 

Kontrol Belgesi

Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin uygunluğunun denetlenmesi amacı ile ithali için verilen Uygunluk/İzinBelgesidir.

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, 
ilgili Bakanlıktan İthale İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir.

     Aksi halde ürün gümrüğe geldikten sonra  İthal İzin Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalır. Buda ürünlerinizin kalitesinde azalma riskini doğurur.

     Ayrıca ürünlerinizin gümrüklerde beklediği her süre için, gümrük müdürlüğüne ürünlerin maddi değeri ile orantılı gümrük kapısı alanını işgal etmekten dolayı gümrük tabiri ile Ardiye Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

 

 

Kontrol Belgesi Alınmasındaki  Hizmetlerimiz Nelerdir?

1)          İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,

2)          İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,

3)          İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,

4)          Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,

5)          Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,

6)          İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,

7)          Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.

 

Kontrol Belgesi

İthal edilecek ürünün Canlı (insan, hayvan, bitki vb.) ve Çevre Sağlığı açısından 
uygunluğunun denetlenmesi amacıyla, Gümrük engelinin kaldırılması için, 
ürünün fiziksel-kimyasal özelliklerine göre, ilgili bakanlıktan, 
ithalat yapılmadan önce alınan "İTHALE UYGUNLUK / İZİN" yazısıdır.

 

Kontrol Belgesi Neden ve Nereden Alınır?

Kontrol Belgesl, ithal edilmek istenilen ürüne konulan gümrük engelinin kaldırılarak, ürünün ithalatının yapılabilmesi için alınır.

İthal edilecek ürünün çeşidine ve özelliğine göre, belge alınacak makam değişiklik göstermektedir. Ürününüzün özelliklerine göre, ilgili olduğu Bakanlığın sayfasını inceleyiniz.

        Tarım Bakanlığı      Sağlık Bakanlığı      Çevre Bakanlığı     EPDK     İŞGÜM

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, 
ilgili Bakanlıktan İthale İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir.

Aksi halde ürün gümrüğe geldikten sonra  İthal İzin Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalır. Buda ürünlerinizin kalitesinde azalma riskini doğurur.

Ayrıca ürünlerinizin gümrüklerde beklediği her süre için, gümrük müdürlüğüne ürünlerin maddi değeri ile orantılı gümrük kapısı alanını işgal etmekten dolayı gümrük tabiri ile Ardiye Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

İthalatlarınızı zamanında yapabilmek ve gümrüklerde problem yaşamamak için, 
siparişlerinizi vermeden önce Kontrol Belgesi alımı için 
4M Proje Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Kontrol Belgesi Alınmasındaki  Hizmetlerimiz Nelerdir?

1.           İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,

2.           İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,

3.           İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,

4.           Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,

5.           Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,

6.           İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,

7.           Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.

 

Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak ürünlerin insan sağlığı ve güvenliğinin gözetilerek denetim altına alınmasının yanında; yasal ticaretleri kontrol altında tutulan bazı kimyasalların (toluen, aseton, hidroklorik asit, metil etil keton vb.) ithalatı için düzenlenen, ürünlerin Türkiye’ye girişi sırasında ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi zorunlu olan belgelerdir. 
 
Kontrol Belgelerinin yanı sıra, ithalatı/üretimi yapılan ortama hoş koku veren ürünler (spreyler, jel, polimer kağıt vb. gibi materyallere emdirilmiş oda ve oto kokuları vs.) için firmanızın Sağlık Bakanlığı’na bildirim de bulunması gerekmektedir.

 Ayrıca, yürürlüğe giren tebliğ doğrultusunda, ithalatı/üretimi yapılacak kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünleri (lavabo açıcı, tuz ruhu, kireç çözücü vs.) için de Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün, ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, 
ilgili Bakanlıktan İthal İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir.

Ürün gümrüğe geldikten sonra  Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması, işlemler sonuçlanıncaya kadar ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesine, bu durum da ürün kalitesinin düşmesine sebep olabilmektedir.

Ayrıca, ürünlerinizin gümrükte beklediği her süre için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

 

 

Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi


Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi, her türlü doğal  (meyve, sebze, bakliyat) ve yapay gıdanın (bisküvi, gazlı içecek vs.) yanı sıra, hayvansal gıdalar ve bitki (fideler, tohum vs.) ithalatı için düzenlenen belgelerdir. İthal edilecek ürüne göre başvuru makamı ve prosedürleri farklılık gösterebilmekte; bazı ürünler için kota (miktar/fiyat) , ülke sınırlaması, dönemsel yasaklar söz konusu olabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Kasaplık-besilik canlı sığır, koyun ve karkas et ithalatı izin işlemleri ile ilgili teknik bilgimizin yeterli olmaması sebebiyle şirketimiz bünyesinde yürütülememektedir.

Söz konusu işlemler hakkındaki en güncel bilgiye, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün web adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

   İthal edilmek istenilen ürün, ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, ilgili Bakanlıktan İthale İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir.
     
   Ürün gümrüğe geldikten sonra  Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması durumunda, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalmaktadır. Bu durum, özellikle meyve ve sebze gibi dayanıksız gıdalarda ürün kalitesinin azalmasına, dolayısıyla firmanızın maddi kayba uğramasına neden olmaktadır.

    Ayrıca bazı tarımsal ürünler için (ceviz, sarımsak, elma vs.) miktar, fiyat veya dönemsel kısıtlama söz konusu olabilmektir.Herhangi bir ön araştırma yapmaksızın ürünleri gümrüğe getirmeniz durumunda, ilgili ürünlerin ithalatını gerçekleştiremezsiniz. Bu da size para ve zaman kaybına yol açacaktır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.