OHSAS 18001:2007 Belgesinin Yararları Nedir

OHSAS 18001:2007 BELGESİNİN YARARLARI NEDİR

 

OHSAS 18001:2007 Standartı uygulandığı taktirde işletmelerin önemli maliyetlerini control altına almaktadır. Bu maliyetler maddi ve manevi’ dir. İşletmeler aşağıda bir kısım faydaları bu system belgelendirmesinde kazanabilmektedirler:

•İşçi Sağlığı ve Güvenliği’ nde işletmelere iş güvenliği uygunluğu prestiji sağlar,
•İşletmede iş güvenliği iyileştirmesi, düzenlemesi sağlar,
•Uluslar Arası ticarette rekabet edebilirlik kazandırır, 
•Karlılığı ve verimliliği arttır,
•Ulusal İş kanunlarında uyumu kolaylaştırır ve sağlar,
•İş kazası görünür ve görünmez maliyetlerinden kurtarır,
•Personelinizin değerli olduğu hissiyatını kazandırır,
•istenmeyen olaylardan kaynaklanan kayıpları azaltır,
•işgücünün sağlıklı şekilde devamlılığını ve sürekliliğini sağlayarak,
•İşçi Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürüyen işlere (makine ekipman alımları, proses tasarımı, üretim, satış) entegre ederek kaynak optimizasyonu sağlamak,
•İSG performansını yükselterek; motivasyon ve katılımı arttırmak,
•Yeni oluşturulan ya da güncelleştirilen ulusal yasalara ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
•Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar,
•Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar,
•Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek , karar verme kabiliyetini geliştirir,
•İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlar,
•Firmanın imajını ve ününü geliştirir,
•Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu  etkin stratejik planlama yapılması sağlar,
•Denetim sürecinin geliştirilmesi sağlar,
•Organizasyon içinde ve dışındaki guruplar arasında gelişmiş haberleşme aracıdır.
•Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
•Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.
•İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması sağlanır.
•Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti artar ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır.
•İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
•Paydaşlarının (çalışanlar ve aileleri, toplumun, tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar) yükselen bilinç düzeyinden kaynaklanan istek ve beklentilerini karşılamak.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.