TIBBI LABORATUVAR AKREDITASYON SÜRECI NASILDIR

Bilkalite Danışmanlık Eğitim, Belgelendirme ve Marka Tescil Danışmanlık olarak kurumunuzu benzer firmalardan ayıracak ve güvenilir olmasını sağlayacak sektörünüze ait belgeleri alabilmeniz için tüm hazırlıkları sizin adınıza yapıyor.
İletişim İçin: 0530 543 99 91 - 0216 459 06 52


Süreç Nasıl İşliyor?

Öncelikle en kısa sürede sizi ulaşıyoruz.
İş Süreçlerinizi birlikte inceliyoruz
Sisteminizi ve dökümanlarınızı birlikte oluşturuyoruz
Gerekli öneri ve danışmanlık hizmetlerimizi veriyoruz
Hızlı bir şekilde belgelendirme sürecini tamamlıyoruz
Kampanya kapsamında verilecek olan ISO kalite belgeleri uluslararası akreditasyon kuruluşlarından İAS-DAKKS tarafından Akredite edilmiştir.

 

Belgelerin Süresi?
Belgelendirme periyodu 1 (bir) yıldır.

 

Hangi Evraklar Gerekli?

İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi)
Vergi Levhası
Oda Sicil Kaydı
SGK Hizmet Listesi
Ticaret Sicil Gazetesi

 

Standart 5 maddeden oluşmakta ve kendi içinde aşağıdaki iki grupta değerlendirilmektedir.
4. madde Yönetim Şartları
5. madde Teknik Şartlar


0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
3.1 Akreditasyon
3.2 Ölçme doğruluğu
3.3 Biyolojik referans aralığı
3.4 Analiz
3.5 Laboratuvar kapasitesi
3.6 Laboratuvar yöneticisi
3.7 Laboratuvar yönetimi
3.8 Ölçme
3.9 Tıbbi laboratuvar
3.10 Analiz sonrası işlemler
3.11 Analiz öncesi işlemler
3.12 Birincil numune
3.13 Nicelik
3.14 Kalite yönetim sistemi
3.15 Başvuru laboratuvarı
3.16 Numune
3.17 İzlenebilirlik
3.18 Ölçme doğruluğu
3.19 Ölçme belirsizliği
4 Yönetim şartları
4.1 Kuruluş ve yönetim 
4.2 Kalite yönetim sistemi.
4.3 Doküman kontrolü
4.4 Sözleşmelerin gözden geçirilmesi
4.5 Başvuru laboratuvarları tarafından yapılan analizler
4.6 Dış hizmetler ve malzemelerin temini
4.7 Danışmanlık hizmetleri
4.8 Şikayetlerin çözümlenmesi
4.9 Uygunsuzlukların tanımlanması ve kontrolü
4.10 Düzeltici faaliyetler
4.11 Önleyici faaliyetler
4.12 Sürekli iyileştirme
4.13 Kalite ve teknik kayıtlar
4.14 İç tetkikler
4.15 Yönetimin gözden geçirmesi
5 Teknik şartlar
5.1 Personel
5.2 Yerleşim ve çevre şartları
5.3 Laboratuvar donanımı
5.4 Analiz öncesi prosedürler
5.5 Analiz prosedürleri
5.6 Analiz prosedürlerinin kalitesinin güvence altına alınması
5.7 Analiz sonrası prosedürler
5.8 Sonuçların rapor haline getirilmesi

Bu süreç içinde yukarda tariflenen standart maddelerine karşılık bir kalite yönetim sistemi kurmalı ve uygulamalısınız.

Tıbbi laboratuvarlarda etik kuralları sürekli işletme ve iyileştirmek gerekmektedir.
Bir tıbbi laboratuvarın uzman personeli, ilgili mesleğin etik değerlerine bağlıdır. Farklı ülkelerin bazı veya bütün uzman personel için gözlemlemesi gereken özel kuralları veya şartları olabilir.

Tıbbi laboratuvarların yönetiminden sorumlu personelin, diğer sağlık uzmanları ile birlikte, yasanın gerektirdiği asgari düzeyde ve onun üzerinde sorumluluklara sahip olabileceğini kabul etmelidir.

Kabul edilebilir uygulama ülkeden ülkeye değişebilir. Bir laboratuvar kendi durumu için neyin en uygun olduğunu belirlemeye ve ayrıntıları kalite el kitabına dahil etmeye gereksinim duymaktadır.
Laboratuvarlar yasa ile sınırlı uygulamalara bağlı kalmamalı ve mesleklerinin itibarını korumalıdırlar.

Sağlık hizmetlerindeki etik şartların genel prensibi hasta sağlığının her şeyden önemli olmasıdır.
Bununla beraber, laboratuvar ile hasta arasındaki ilişki, isteği yapan ile laboratuvar arasındaki anlaşmaya dayalı bir ilişkinin olması gerçeğinden dolayı karmaşıktır. Bu ilişki (çoğunlukla ticaridir) genellikle daha önemli
görünse de, laboratuvarın yükümlülüğü hastanın sağlığının ve menfaatinin her zaman ilk planda tutulmasını ve öncelikle yerine getirilmesini sağlamaktır.

Laboratuvar bütün hastalara karşı dürüst olmalı ve ayırım yapmamalıdır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.