MSDS Hazırlama

MSDS HAZIRLAMA

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir.

Birçok kimyasal günümüzde endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kimyasallar yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilme gibi özellik taşımaktadır. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları-MGBF (Material Safety Data Sheet-MSDS) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle MSDS çalışma ortamdaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek amacı ile önemli bir rol oynamakta, adeta o kimyasalın bir prospektüsü olmaktadır.

Ancak MSDS’lerde sağlanan bilgiler yeterli ve doğru bir şekilde hazırlanmaz, kullanıcıya yeterli bir şekilde bilgi vermez ise kullanan kişilerin can güvenliği ve kullanılan alanların emniyetini sağlamak olan asıl görevlerini yerine getiremezler. Bu nedenle MSDS’lerin bu konuda ehil ve yetkin kişilerce hazırlanmaları gerekmektedir.

MSDS YAPISI VE STANDARD MSDS:

Ülkemizde MSDS’in nasıl hazırlanabileceği 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik”te detaylı olarak verilmiştir.

Yönetmelik gereğince, gerek ithalat gerek üretim yolu ile piyasaya sunduğunuz kimyasal ürünleriniz için, profesyonel kullanıcılara, en geç satış anında, bu konuda lisanslı kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğünü getirmektedir.

GENEL BİLGİLER:

MSDS’lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir.

Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler (Madde 7)

Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdadır:

 • 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,
 • 2. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,
 • 3. Tehlikelerin Tanıtımı,
 • 4. İlk Yardım Tedbirleri,
 • 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri,
 • 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,
 • 7. Elleçleme ve Depolama,
 • 8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,
 • 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
 • 10. Kararlılık ve Tepkime,
 • 11. Toksikolojik Bilgi
 • 12. Ekolojik Bilgi,
 • 13. Bertaraf Bilgileri,
 • 14. Taşımacılık Bilgileri,
 • 15. Mevzuat Bilgileri,
 • 16. Diğer Bilgiler.

Güvenlik bilgi formlarının dili (Madde 6)

Güvenlik bilgi formu (MGBF/MSDS), Türkçe hazırlanır. (MSDS’lerde kullanılan dilin net, basit, anlaşılır ve kısa olması gerekmektedir. Belirsiz anlam içeren sözcükler kullanılmamalıdır. “Sağlığa etkisi yoktur”, “Her ortamda saklanmalıdır” gibi uyarılar kabul edilemez. MSDS’ler her ülkenin kullandığı dilde hazırlanabildiği gibi değişik dillerde hazırlanmış olan MSDS’ler de yerel dillere çevrilebilir.)

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

 •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
 •   0216 459 06 52
 •   0530 543 99 91
 • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.