OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi

 

OHSAS 18001:2007 NEDİR?

Occupational Health and Safety Assessment Series
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serisi
Şeklinde isimlendirilmiş İngilizce isim baş harfleri alınarak standart kodlaması yapılmıştır.

Bu seriler (OHSAS 18001 ve OHSAS 18002) müşterilerin  yönetim sistemlerini değerlendirebilecek ve böyle bir standardın uygulamasına kılavuzluk edebilecek tanınabilir,bir iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi standardı hakkındaki acil isteklerine cevaben geliştirilmiştir.
18001: İSG ile birlikte öncülük edecek ve umulan  ISO 18001 pazar beklentisi  yüzünden kullanılmıştır. Bu seri numarası  (söylendiğine göre) software için tahsis edilmişti. Ancak  ISO18001’in çıkarılmaması üzerine OHSAS komitesi bu numarayı kullandı.

OHSAS 18001:2007 Standartı, 15 Nisan 1999’da, 13 Kuruluşun katılımıyla İngiliz standart teşkilatı BSI (British Standards Institution) tarafından yayınlanmış olan,
Denetime tabi tutulabilir, tetkik edilebilir,
Belgelendirilir ve Uluslar arası iş güvenliği standartları arasından kabul görmüş bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır.

 


OHSAS 18001 NASIL OLUŞMUŞTUR?

•BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems
•Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System
•Technical Report NPR 5001:1997 Guide to an occupational health and safety management system
•ISMOL ISA & SGS 2000:1997 Requirements for Safety and Health Management Systems
•UNE 81900 series of pre-standards on the prevention of occupational risks DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS):1997
•Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems — Specification with guidance for use
•Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria.
•BVQI Safety Cert: Occupational Safety and Health Management Standard
•Draft BSI PAS 088 Occupational health and safety management systems

 


OHSAS 18001:2007 BELGESİNİN YARARLARI NEDİR ?

OHSAS 18001:2007 Standartı uygulandığı taktirde işletmelerin önemli maliyetlerini control altına almaktadır. Bu maliyetler maddi ve manevi’ dir. İşletmeler aşağıda bir kısım faydaları bu system belgelendirmesinde kazanabilmektedirler:

•İşçi Sağlığı ve Güvenliği’ nde işletmelere iş güvenliği uygunluğu prestiji sağlar,
•İşletmede iş güvenliği iyileştirmesi, düzenlemesi sağlar,
•Uluslar Arası ticarette rekabet edebilirlik kazandırır, 
•Karlılığı ve verimliliği arttır,
•Ulusal İş kanunlarında uyumu kolaylaştırır ve sağlar,
•İş kazası görünür ve görünmez maliyetlerinden kurtarır,
•Personelinizin değerli olduğu hissiyatını kazandırır,
•istenmeyen olaylardan kaynaklanan kayıpları azaltır,
•işgücünün sağlıklı şekilde devamlılığını ve sürekliliğini sağlayarak,
•İşçi Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürüyen işlere (makine ekipman alımları, proses tasarımı, üretim, satış) entegre ederek kaynak optimizasyonu sağlamak,
•İSG performansını yükselterek; motivasyon ve katılımı arttırmak,
•Yeni oluşturulan ya da güncelleştirilen ulusal yasalara ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
•Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar,
•Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar,
•Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek , karar verme kabiliyetini geliştirir,
•İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlar,
•Firmanın imajını ve ününü geliştirir,
•Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu  etkin stratejik planlama yapılması sağlar,
•Denetim sürecinin geliştirilmesi sağlar,
•Organizasyon içinde ve dışındaki guruplar arasında gelişmiş haberleşme aracıdır.
•Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
•Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.
•İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması sağlanır.
•Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti artar ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır.
•İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
•Paydaşlarının (çalışanlar ve aileleri, toplumun, tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar) yükselen bilinç düzeyinden kaynaklanan istek ve beklentilerini karşılamak.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.