Tip Onay Belgesi

Tip Onay Belgesi

Tip Onay Belgesi

 

1- Başvurulacak araçlar aşağıdaki tanıma uygun olarak tiplere ayrılır.

“Araç tipi”,  aşağıdaki  hususlar  bakımından temel farklılık göstermeyen araçlardır:

-  Bu Yönetmelikle ilgili yapım özellikleri  ve

-  Varsa, araca takılan  AT aksam  tip onaylı koltuk tipi veya tipleri.

2-Belirlenen her tip için ayrı tanıtım dosyası hazırlanır. Dosya içerisinde en az aşağıdaki dokümanlar A4 boyutunda bulunur. Çizimler ölçekli, yeterli detayda ve ölçülendirilmiş olmalıdır. Her dokümanın üzerinde ait olduğu firma ismi ve araç tipinin belirtildiği bir antet bulunmalıdır. Ayrıca her sayfa yetkili mühendis tarafından imzalanıp kaşelenmelidir.

2.1. 74/408/AT Yönetmeliği EK-1/A’de verilen Bilgi Dokümanı ( Bu doküman aşağıda yazılı ekleri de içermelidir )

-          1.1.  Numune aracın çizimleri  ( Uygun ölçekli ve ölçülendirilmiş)

-          9.2.  Kaoroser tabanına ve  (Yan duvara emniyet kemeri bağlantısı varsa) yan duvarlara ait iskelet yapısını gösterir çizimler.

-          9.10.3.2   Koltukların konumu ve düzenini gösterir çizimler ( Her konfügrasyon için ayrı ayrı )

-          9.10.3.4.1. Koltuklar ve bunların bağlantı parçalarının çizimleri

-          9.10.3.4.4. Koltuk yapısına dahil edilmişse emniyet kemeri koltuk bağlantı parçaları

2.2. Temel aracın tip onay belgesi ve/veya uygunluk belgesi fotokopisi

2.3.Onaylı koltuk kullanılması halinde Koltuk Tip Onay Belgesi  ve / veya varsa test raporları ( Bu belgeler yapılacak bazı testlerde muafiyet sağlayabilir. )

2.4.Yönetmelikte belirtilen diğer bilgi ve belgeler.

2.5.İnceleme heyeti muayene ve test sürecinde ihtiyaç duyulması halinde konu ile ilgili ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.

3.Araç Tip Onay Müdürlüğü tarafından yukarıda tanımlanan dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda inceleme / test yapılacak taşıt ile taşıtın ilgili bölümleri belirlenir.

4.İmalatçıtespit edilen konfigürasyona ait taşıtın montajını yapar.Gerekiyorsa ilgili taşıt parçalarını hazırlar.

5. Montajı tamamlanmış taşıt üzerinde inceleme yapılır.

6.TEST GEREKMESİ HALİNDEKoltuk montajı yapılmış taşıt veya taşıtın ilgili bölümleri üzerinde firmada veya taşeron laboratuvarlarda TSE nezaretinde testleri yapılır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.