Patent Yenileme

Patent Yenileme

Yenileme işlemi patentin devamlılığı için şarttır. Kullanılan patentin çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki patenti yenilemeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden, önceki faaliyetleri de içine alan bir müracaat yapmak önerdiğimiz bir yol değildir.

Mevcut patent başvuruları incelendiğinde, mevcut hukuki hakların tükenme sebebinin çoğu kez yenileme ücretlerinin yatırılmaması olduğu gözlenmektedir. Bu sebeple yenileme harçlarının düzenli bir şekilde takibi için ekip, teknolojik imkanlar ve tecrübe olarak yeterli patent vekillik bürosuyla çalışmak yerinde olacaktır.

Bilkalite Danışmanlık olarak, 20’nin üzerinde, tümü alanında uzmanlaşmış patent mühendislerimiz, güçlü teknolojik altyapımız ve 28 yıllık deneyimimiz ile patentlerinizin gerek korunması gerek ise takibinde daima yanınızdayız.

PATENT ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Ticari hayatta patentlerle ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin; patent üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması,  patent ile ilgili resmi bir haberleşmenin eski adresi baz alması ve dolayısıyla patent sahibinin bundan haberdar olmamasına neden olabilir ve istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla patent üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka patent siciline kaydettirilmesi gerekmektedir.

PATENT ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin unvanında herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin patent siciline kaydedilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunulması gerekir.

PATENT DEVRİ

Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir. Lisansa benzer bir durum olan devir patent üzerindeki tüm hakların süresiz bir şekilde devir alana aktarılması demektir. Devrin gerçekleşmesi ile patent üzerindeki tüm haklar devir alana geçecektir. Devir edenin mevcut patent üzerindeki tüm hakları tükenmektedir.

PATENT LİSANS İŞLEMİ

Patent başvurusunun veya patentin kullanım hakkı, Milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

PATENT İTİRAZI

Bir patent başvurusuna itiraz edebilmek için ilgili başvurunun araştırma raporunun geldiği ilan edilmelidir. Yani, araştırma raporu ile birlikte ilan (A1 ilanı) ya da araştırma raporunun ilanı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (A3 ilanı) itiraz edilebilir.  Araştırma raporsuz ilanla (A2 ilanı)  itirazda bulunulamaz. Türk Patent Enstitüsü yapılan itirazı başvuru sahibine zaman geciktirmeden bildirir. İtiraz edilen başvuru sahibine, itiraza cevap sunması için 3 aylık bir süre tanınır. Ancak itiraza cevap sunulması ya da sunulmaması ve itirazın içeriği, belge alım sürecine etki etmez.

Etiket : Patent Yenileme