Marka Yenileme

 

Marka Yenileme

Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır. Kullanılan markanın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki markanın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerdiğimiz bir yol değildir.

MARKA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında, yurtdışı tesciller içinse ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisi kayıtlarında değiştirilmesi gerekir. Örneğin marka üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda marka ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Yurtdışı tescillerinizdeki adres değişikliği ise markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın güncel adres bilgisini içermesi ve dolayısıyla herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde geçerli bulunması açısından gereklidir. Bu nedenle adres değişikliği işlemlerinizi sadece yurtiçi tescillerinizle sınırlı tutmayarak yurtdışı tescilleriniz için de gerçekleştirmeniz gerekir.

MARKA ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Marka sahibi, tescilden sonra firma unvanında olan değişiklikleri yurtiçindeki marka tescilleri için Türk Patent Enstitüsü’ne, yurtdışındaki tescilleri içinse ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirmek ve marka siciline kaydettirmek zorundadır. Yurtdışı tescillerinizdeki ünvan değişikliği gerek gümrük kontrollerinde sorun yaşamamanız için gerekse herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın (faturalar, gümrük çıkış ve giriş evraklar) geçerli bulunması açısından gereklidir. Bu nedenle ünvan değişikliği işlemlerinizi sadece yurtiçi tescillerinizle sınırlı tutmayarak yurtdışı tescilleriniz için de gerçekleştirmeniz gerekir.
 
MARKA BİRLEŞME
 
Birleşme, iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir. Birleşmenin hem yurtiçi tescilleriniz için Türk Patent Enstitüsüne hem de yurtdışı tescilleriniz için ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirilmesi ve kaydettirilmesi gerekir.
 
MARKA DEVRİ
 
Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir.
 
MARKA LİSANS İŞLEMİ

Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

MARKA BELGE DÜZENLEME

Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, marka sahibine veya vekillere verilir.

BARKOD

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan uluslararası bir yöntemdir. Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucudur. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı da değildir, çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır.

Barkod, ürünün kodu veya ürün ile ilgili açıklamalar değil, sadece o ürüne ait bir referans numarası içermelidir. Bu referans numarası bilgisayara tanıtılır ve ürüne ait detaylı bilgiler bilgisayarda tutulur. Daha sonra bu referans numarası kullanılarak o ürüne ait bilgiye erişilir.

Barkod sistemi uluslararası bir sistem olduğu için, Türkiye’de kullanılan barkodlu ürünlerinizi tüm dünyaya ithal edebilir, satabilirsiniz.

Barkod Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

• Ürün hareketleri ve stokları kolayca izlenir.
• Envanter sayımı hızlı ve doğru yapılır.
• Alım ve satım işlemleri doğruluk ve hız kazanır
• Fiyat değişimlerinde zaman kazandırır.
• Veri girişi sırasında insan hatalarını sıfıra indirir.

Hangi makinede, saat kaçta, hangi personel tarafından ve kaçıncı vardiyada üretildiğine dair bilgiler barkod bilgilerine sığdırılabilmektedir.

Barkod Müracaatında Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar

Firmanın mevcut ürün adedini ve önümüzdeki yıllarda kullanılabilecek barkod adedini tespit ederek müracaatınızı bu sayıya uygun olarak yapmalısınız. Seçeceğimiz firma kod numarası çeşitlerine göre 7 basamaklı (100.000), 8 basamaklı (10.000) ve 9 Basamaklı (1.000 Adet) barkod kullanma hakkı tanımaktadır.

Tartılarak satılan ürünlerde TOBB’ye üyeliğinizin olması gerekmektedir. Üyeliğiniz varsa TOBB’den her ürün için ürün numarası talebinde bulunulur. 1 hafta içinde TOBB tarafından firma kod numarası alınabilmektedir. Firma kod numaranız varsa 2 gün içinde barkod filmi hazırlanıp gönderimi yapılabilir.

Tartılarak satılan ürünlerde gramaj ağırlığına bağlı olarak fiyat değişken olduğu için barkod filmi hazırlanmaz. Teraziye ürün bilgileri, kg fiyatı ve ürün kod numarası girilir. Ürün ağırlığına göre terazi, barkodu hazırlar.

Barkod Çeşitleri Ve Kullanım Alanları

1.    EAN13 (Ürün Barkod Filmi) : Sabit Miktarlı Ticari Ürünler – Perakende satılanlar -Mağaza/Depo içi Uygulama
2.    ITF14 (Koli Barkod Filmi) : Sabit Miktarlı Ticari Ürünler – Perakende satılmayanlar
3.    EAN8 Barkod Filmi : Sabit Miktarlı Ticari Ürünler – Perakende satılanlar – Küçük hacimli ürünler
4.    4. CODE128 : Taşıma birimi barkodudur. Ürünün adım adım izlenebilmesini sağlar.

 

 

Etiket : Marka Yenileme