standartlar/g-belgesi

G Belgelendirme

 

G İŞARETLEMESİ NEDİR

G işaretlemesi, iliştirildiği yapı malzemesinin Ulusal/Uluslararası standartlara göre uygun olduğunu ve tüm Türkiye pazarına sürülebileceği anlamına geliyor. Üreticinin G işaretini ürününe iliştirmesi ile üretici G işaretlemesi için gerekli olan tüm şartları yerine getirmiş olduğunu beyan etmiş oluyor. Böylelikle tüm Türkiye’de hiçbir engel olmaksızın ürününün satılabileceğini güvence altına alıyor.

G işareti ürünün nerede üretildiği hakkında bilgi vermezken, pazara sunulmadan önce değerlendirilmeye tabi tutulduğunu ve yasal şartları, ulusal/uluslarası şartları karşıladığını gösterir. Üreticinin ilgili tüm standartlara göre bir doğrulama yaptığını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bağımsız bir belgelendirme/denetim kuruluşunun bunu doğruladığını ve gerekli testleri yaptığını/yaptırdığını gösterir.

Tabii ki tüm yapı malzemeleri G işaretini taşımak zorunda değildir. Sadece CE kapsamına girmeyen yapı mazlemeleri G işaretini taşımaktadır. Hem tüketicinin doğrudan kullandığı ürünlerde (Sıhhi armatürler, ahşap kapılar vb) hem de profesyonellerin (Müteahhitlerin) kullandıkları ürünlerde (PVC Borular, yapı çelikleri vb) kullanılmaktadır.

ÜRETİCİLER İÇİN YASAL ZORUNLULUK

G işaretlemesi yapı malzemeleri pazara sunulmadan önce ve uygunluk değerlendirme prosedürü üretici tarafından uygulandıktan sonra (Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bağımsız bir belgelendirme/denetim kuruluşunun doğrulamasından sonra yapılır.

Burada üretici olarak adlandırılan “Kendi ismi veya markası altında bir ürünü üreten veya tasarlayarak ürettiren tüzel kişiler" dir. Bu sebeple satmayı planladıkları ürünün yasal şartlara/standartlara uygunluğu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Üretici, üretimini yaptığı ürünün standardına göre ürünlerini bir seri muayeneye tabi tutturmaktadır. Teknik dosyanın hazırlanması, muayenelerin yapılması, denetim yapılmasının ardından, üretici ürününe G işaretini iliştirerek ürünün ilgili yasal şartlara/standartlara uygun olduğunu beyan etmekte ve gerekli değerlendirmelerin tamamlandığını göstermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluşturdukları denetim ekipleriyle Piyasa Gözetim Denetimlerini 81 İlde uygulamaya başlayacaktır. Bu nedenle, üreticilerin teknik dokümantasyonu ve muayene raporlarını mutlaka saklamaları gerekmektedir. Bir problem oluştuğunda ilk incelenecek olan bu dokümantasyon olacaktır.

5 adımda G işareti

1. Adım - Ürüne ait özel gereklilikleri belirleyin

Ürünün gerekli şartları/standartları karşılanmasını temin etmek üreticinin sorumluluğundadır. Standartta ürüne ilişkin yapılması gereken tüm şartlar açık olarak tarif edilmektedir. Kullandığınız standardın güncelliğini Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) https://intweb.tse.org.tr/TSEIntWeb/Standard/Standard/StandardAra.aspx sayfasından kontrol etmeniz gerekmektedir.

2. Adım - Ürününüz için bağımsız bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşundan değerlendirmeye ihtiyaç olup olmadığını belirleyin.

Her ürüne göre bağımsız bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun (UDK) değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını belirleyin. Bunun için ürününüzün hangi Uygunluk Teyit Sistemine tabi olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. Bağımsız UDK’lar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sayfasındaki veri tabanından, sizin ürününüzle ilgili hangi Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun yetkilendiğini belirleyin. (https://www.csb.gov.tr/turkce/genelge/uygunluk_degerlendirme_kurulus.doc) . Belirlediğiniz Kuruluş ile irtibata geçerek atılması gereken adımları karşılıklı olarak görüşün.

3. Adım - Ürün testlerini yaptırarak uygunluğunu güvence altına alın

Ürünün gerekli şartları/standartları karşılanmasını temin etmek üreticinin sorumluluğundadır. Standartta ürüne ilişkin yapılması gereken tüm şartlar açık olarak tarif edilmektedir. Kullandığınız standardın güncelliğini Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) https://intweb.tse.org.tr/TSEIntWeb/Standard/Standard/StandardAra.aspx sayfasından kontrol etmeniz gerekmektedir.

4. Adım - Gerekli Teknik Dokümantasyonu oluşturun

Üretici gerekli Teknik Dokümantasyonu Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik https://www.csb.gov.tr/turkce/html/yonetmelik63.htm ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ YİG/201002'ye göre, ve Uygunluk Teyit Sistemini de dikkate alarak oluşturur. UDK tarafından değerlendirme denetimi yapılması gerekiyorsa, denetim sonrası raporları Teknik dosya içerisinde saklayın.

5. Adım - G işaretinin iliştirilmesi ve Uygunluk Beyanı

G işaretlemesi üretici tarafından yapılacaktır. G işaretlemesi şartları belirlenmiş bir formatta görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde ürüne, ambalaja ve sevk evraklarına iliştirilir. Eğer bağımsız bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu görev almışsa bu kuruluşun tanımlama numarası da belirtilmelidir.

Etiket : standartlar/g-belgesi