standartlar/ce-belgesi

CE Belgelendirme

 

 

CE işareti üretici tarafından beyan edilen ve belirli bir Avrupa Direktiflerindeki ilgili mevzuat ile uyumlu ürünler ürettiğini gösteren bir işaretlemedir. Üreticilerin Avrupa Birliği ülkelerinde ürünlerini satabilmeleri için CE markasına sahip olmaları gerekmektedir. "European Conformity" nin kısaltması olan CE ürünlerin ilgili Avrupa Direktiflerine uygunluğunu göstermektedir.

Ürünüm için CE işareti almama gerek var mı?

Öncelikle Yeni Yaklaşım Direktiflerinden ve Global Yaklaşım Direktiflerinden hangisinin ürününüzle ilgili olduğunu tespit etmek zorundasınız. CE İşaretlemesi sadece Direktif kapsamında olan ürünlere uygulanır. Direktif kapsamı dışında olan ürünlerde CE işaretine gerek bulunmamaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun ‘Mavi Kılavuzu’ (Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and Global Approach) CE işaretlemesi uygulanacak Direktifleri vermektedir. Komisyonun web sitesinden kolaylıkla bu listeyi indirebilirsiniz.

Aynı prensipler ithal edilen ürünler için de geçerlidir. Piyasaya sunulan ürünlerde CE markasının olması ve bu işaretlemenin doğru şekilde yapılması ithalatı yapan kişinin/firmanın sorumluğundadır.

CE İşaretlemesi İçin Adımlar

CE işaretlemesi için atılacak adımlar şu aşamaları içermektedir;

Ürününüze uyan Direktifleri belirleyin.

Ürününüz ve Direktif için uygunluk değerlendirme prosedürünü belirleyin.

Hangi tarihte hangi faaliyeti yapacağınızı belirleyin.

Ürününüze uyan Harmonize Avrupa Standardı'nın bulunup bulunmadığını belirleyin.

Direktifte belirtilen tüm gerekli şartları ürününüzün karşıladığından emin olun.

Ürün uygunluğu için Onaylı bir kuruluş tarafından bağımsız bir değerlendirmeye gerek olup olmadığını belirleyin.

Direktif tarafından istenen teknik dokümantasyonu oluşturun.

Uygunluk Beyanını hazırlayın ve gerekli destek dokümantasyonu hazırlayın.

Ürünün satılacağı ülkede ulusal gereklerin olup olmadığını kontrol edin.

CE işaretini ürün ve/veya pakete iliştirin.

Etiket : standartlar/ce-belgesi