standartlar/iso-iec-20000-belgesi

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi

 

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Nedir?

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi uluslararası kabul görmüş ilk standarttır. Standart 2 bölüm halinde yayınlanmıştır.

1. ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması için gereksinimleri tanımlamaktadır

2. ISO/IEC 20000-2 Hizmet Yönetimi için en iyi uygulamaları tarif etmektedir.

Standart, BT hizmetleri için gerekli teknoloji gereksinimlerini tanımlamaktan çok, kuruluşların iş hedefleri ile uyumlu olacak BT hizmetlerinin nasıl uygulanacağı hakkında genel bir çerçeve belirlemektedir. Her 2 standartta ITIL şartlarını destekleyecek şekilde revize edilmiştir. Böylelikle kapasite ve performansınızı nasıl artırabileceğiniz hakkında temel başlıklar belirlenmektedir.

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetiminin Faydaları nelerdir?

BT hizmet yönetiminde uluslararası en iyi uygulamalara ulaşmanızı temin eder,

İş hedeflerinizle uyumlu ve bunları destekleyen BT hizmetleri geliştirmenizi sağlar,

İş hedefleri doğrultusunda kişilerin, süreçlerin ve teknolojinin entegre edilmesini sağlar,

Tutarlı hizmet seviyesinin oluşturulması ve ölçülmesi için konulacak kontrolleri belirler,

Sürekli iyileştirmenin temin edilebilmesi için ISO/IEC 20000 ITIL ile uyumludur.

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmetinin Uygulanması

İster kendiniz için yapın, isterseniz müşteriniz için yapın, Bilgi Teknolojileri tüm firmalar için çok değerli varlıklardır. Bu sebeple düzenli, tutarlı, kaliteli ve aynı zamanda az maliyetli BT hizmeti vermelisiniz.

Uygulama için Hazır mısınız?

BT Hizmetlerinin uygulaması kuruluştan kuruluşa farklılık göstermektedir. Kuruluşlardaki bölümlerin, gerçekleştirilen faaliyetlerin farklı talepleri, farklı zorlukları bulunmaktadır. Bu sebeple oluşturulan sistemin kuruluşların gerçekleri ile uyumlu ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Oluşturduğunuz veya oluşturacağınız sistem için gereklilikler hakkında bilgi almak ve ne düzeyde hazır olduğunuzu belirlemek için aşağıdaki Özdeğerlendirme Soru Listesini kullanabilirsiniz.

Kuruluşunuzun ISO/IEC 20000 BT Hizmet Yönetim Sistemini kendiniz değerlendirin.

ISO/IEC 20000 BT Hizmet Yönetiminin Uygulanması ile ilgili adımlar;

1. Üst Yönetimin katılımını ve desteğini alın.

2. Kuruluş içinde yaptığınız çalışma ve proje ile ilgili olarak bilgilendirme yapın.

3. Mevcut BT hizmeti yönetim süreçleri ile ISO/IEC 20000 sistemi şartlarını karşılaştırın

4. Mevcut olan BT hizmet yönetimi ile ilgili olarak kullanıcılardan ve tedarikçilerinizden geri besleme alın.

5. Sistemin oluşturulması için bir takım oluşturun.

6. Takımda görev alan kişilerin görevlerini, sorumluluklarını ve zaman planlamasını yapın.

7. İlgili eğitimlerle görev alan kişileri destekleyin.

8. İç tetkikler gerçekleştirerek eksiklikleri belirleyin ve giderin.

9. ISO/IEC 20000 sisteminizi düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirin.

Etiket : standartlar/iso-iec-20000-belgesi