standartlar/iso-14001-belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı

ISO 14001 uluslararası kabul görmüş ve etkli bir Çevre Yönetim Sisteminin gerekleri hakkında bilgi veren bir standarttır. Standart kurumların karlılıklarının artırılması ve çevreye olan etkilerinin azaltılması arasında hassas bir dengede hazırlanmıştır. Tüm kurumun katılımının sağlanması ile birlikte her iki hedefin de gerçekleşmesi mümkün olabilecektir.

ISO 14001’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Genel şartlar
Çevre politikası
Uygulamanın planlanması ve operasyon
Kontrol ve düzeltici faaliyetler
Yönetim gözden geçirme

Böylelikle işinizle alakalı çevre boyutlarını ve bunların çevreye olan etkilerini belirlemeniz, bununla beraber kurumunuzla ilişkili çevre yasaları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanız mümkün olacaktır. Bundan sonraki işlemler ise düzenli olarak yapılacak gözden geçirmelerle birlikte yönetim sistemi için belirlediğiniz hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmaktır. Bilkalite olarak biz de oluşturduğunuz sistemi periyodik olarak gözden geçirerek standartla uyumlu olması halinde ISO 14001 belgelendirme çalışmaları yapıyoruz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi


Standart kimler için uygundur?

Kurumların çevre üzerinde oluşturdukları etki her geçen gün daha da fazla önem kazanmaktadır. Çevre ile ilgili konular için oluşan hassasiyet hükümetlerin, ticaret odalarının, sosyal medyanın, sivil toplum kuruluşlarının, müşterilerin, çalışanların ve paydaşların baskısı ile daha da fazla yoğunlaşmaktadır.

Bu nedenle ISO 14001 her kurum için uyarlanabilir ve uygulanabilir bir standart olmaktadır. Bu kurumlara örnek vermek gerekirse;

Tek bir yerleşim yeri olan kurumlardan çok uluslu şirketlere

Yüksek risk içeren şirketlerden düşük risk içeren şirketlere

Üretim yapan şirketlerden, kamu kurumlarına ve hizmet üreten şirketlere

Yan sanayi üreticilerinden, tedarikçi firmalara kadar farklı kurumlar olabilir

ISO 14001 Belgelendirmesinin kurumunuz için faydaları şunlar olacaktır ;

Ulusal ve uluslararası yasa ve yükümlülüklere uyduğunuzu ve katıldığınızı gösterebileceksiniz

Paydaşlarınıza çevreye ilişkin hassasiyetinizi gösterebileceksiniz

Müşterileriniz ve çalışanlarınızın gözünde yenilikçi ve ileriye yatırım yapan kimliğinizi gösterebileceksiniz

Yeni müşterilere ve iş ortaklarına ulaşmanızı kolaylaştıracak

Çevre risklerinizi daha iyi yönetebilme imkanına kavuşabileceksiniz

Topluma karşı sorumluluklarınızı ve sigorta primlerinizi azaltabileceksiniz

Kurumsal bilinirliğiniz ve saygınlığınızı artırabileceksiniz

ISO 14001 uygulamaya nasıl başlayacaksınız?

Öncelikle kurumunuzun çevreye olan etkilerini değerlendirmelisiniz. Daha sonra bu etkileri önceliklendirerek bunları nasıl azaltacağınızı belirleyebilirsiniz. Sonraki adımda yönetim sisteminizin sınırlarını belirlemeli ve ISO 14001’in şartlarını karşılayan prosedürleri dokümante etmelisiniz. Eğer kurumunuzda ISO 9001 bulunuyorsa ISO 14001 için birçok şartı karşılıyorsunuz demektir.

Sisteminizi oluşturduktan sonra sisteminizin çalıştığını güvence altına almak için iç tetkikler yapmalısınız. Çevre Politikanızla uyumlu hedefler belirlemeniz ve bunları ölçümleyerek iyileştirmeniz sisteminizin çalıştığının bir göstergesi olacaktır.

Etiket : standartlar/iso-14001-belgesi