ISO 14001:2004 İÇERİĞİ NEDİR

Standardın içeriğinde yer alan 4 madde aşğıdaki şekilde verilmiştir. Madde madde uygulanması gereken unsurlar genel olarak verilmiştir.

MADDE1.Kapsam

MADDE2.Atıf Yapılan Standart Ve/Veya Dokümanlar

MADDE3.Terimler Ve Tarifler
MADDE3.1.Tetkikçi
MADDE3.2.Sürekli iyileştirme
MADDE3.3.Düzeltici faaliyet
MADDE3.4.Doküman
MADDE3.5.Çevre
MADDE3.6.Çevre boyutu
MADDE3.7.Çevresel etki
MADDE3.8.Çevre yönetim sistemi (ÇYS)
MADDE3.9.Çevre amacı
MADDE3.10.Çevre performansı
MADDE3.11.Çevre politikası
MADDE3.12.Çevre hedefi
MADDE3.13.İlgili taraf
MADDE3.14.İç tetkik
MADDE3.15.Uygunsuzluk
MADDE3.16.Kuruluş
MADDE3.17.Önleyici faaliyet
MADDE3.18.Kirliliğin önlenmesi
MADDE3.19.Prosedür
MADDE3.20.Kayıt

MADDE4.Çevre Yönetim Sisteminin Şartları
MADDE4.1.Genel Şartlar
MADDE4.2.Çevre Politikası
MADDE4.3.Planlama
MADDE4.3.1.Çevre Boyutları
MADDE4.3.2.Yasal Ve Diğer Şartlar
MADDE4.3.3.Amaçlar, Hedefler Ve Program/Programlar
MADDE4.4.Uygulama Ve Faaliyetler
MADDE4.4.1.Kaynaklar, Görevler, Sorumluk Ve Yetki
MADDE4.4.2.Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
MADDE4.4.3.İletişim
MADDE4.4.4.Dokümantasyon
MADDE4.4.5.Dokümanların Kontrolü
MADDE4.4.6.Faaliyetlerin Kontrolü
MADDE4.4.7.Acil Duruma Hazır Olma Ve Müdahale
MADDE4.5.Kontrol Etme
MADDE4.5.1.İzleme Ve Ölçme
MADDE4.5.2.Uygunluğun Değerlendirilmesi
MADDE4.5.3.Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet
MADDE4.5.4.Kayıtların Kontrolü
MADDE4.5.5.İç Tetkik
MADDE4.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi

Etiket : ISO 14001:2004 İÇERİĞİ NEDİR