TS EN ISO 9001:2008 STANDARDI ANA BAŞLIKLARI

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler Ve Tarifler
4.Kalite Yönetim Sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
5.Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetimin Taahhüdü
5.2 Müşteri Odaklılık
5.3 Kalite Politikası
5.4 Planlama
5.5 Sorumluluk, Yetki Ve İletişim
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
6.Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynakların Sağlanması
6.2 İnsan Kaynakları
6.3 Alt Yapı
6.4 Çalışma Ortamı
7.Ürün Gerçekleştirme
7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler
7.3 Tasarım Ve Geliştirme
7.4 Satın Alma
7.5 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması
7.6 İzleme Ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
8.Ölçme, Analiz Ve İyileştirme
8.1 Genel
8.2 İzleme Ve Ölçme
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.4 Veri Analizi
8.5 İyileştirme

Etiket : TS EN ISO 9001:2008 STANDARDI ANA BAŞLIKLARI