ISO 9001:2008 NEDİR?

Ürün veya hizmetin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen dönemde müşteri istek ve beklentilerini(kalite) süreklilik sağlayacak şekilde proseslerinde disiplinli bir şekilde işleyerek müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Uygulamalarının tümüne ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardı denir.

ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardının temel odağı müşteridir. Müşteri memnuniyetine uygun çalışılmasını hedefler, ona yönlendirir.
"Müşteri velinimetimizdir" bilinen ilkemize bu uluslar arası standartta sahip çıkmış ve her işin müşteri isteklerine uygun şekilde oluşturulmasını istemiştir.
Kalitenin tanımına bakacak olursak;
Müşteri istek ve beklentilerinin karşılanma kaabiliyetlerinin tümü' dür ilkesi, kalite yönetim sistem standartının  (ISO 9001:2008) ulaşmak istediği ve işletmelerinde çalışma medotlarını bu kurallara uydurabilmelerini sağlamaya çalıştığı yadsınamaz gerçektir.

ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardı organik bir yapıya kavuşturulmuştur ve her 5 (beş) yılda bir güncellenmektedir. Standardın ismindeki 2008 numaralandırması da 2008 yılında yapılan en son güncellemeyi ifade eder. Standartlar her beş yılda bir revize edilerek iyileştirmelere ve geliştirmelere tabi tutularak işletme kalite yönetim sistemlerinede eksiksiz katkıda bulunmalarını sağlamayı isterler.

ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardı her türlü işletmeye kurulabilir ve uygulanabilir bir yapıda oluşturulmuş bir standart olup, Makine, Kimya, Gıda, Üretim, Ar-Ge, Temizlik, Güvenlik, Sağlık, Enerji, Uzay, Havacılık, Otomotiv, İthalat, İhracat ve daha bir çok sektöre yani VERGİ LEVHASI olan HER KURULUŞA UYGULANABİLİR.

Etiket : ISO 9001:2008 NEDİR?