ISO 9000:2008 STANDART SERİSİ NEDİR?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO-International Organization for Standardization, Bkz. ISO NEDİR?)Seriye ait 2 adet standart üretilmiş olup Kalite Yönetim Sistemi' ni şartlarını ve yapısını anlatan, kurulumun gerçekleşirildiği temel standart ISO 9000 / ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar standartıdır.
Yardımcı Klavuz Standart ise ISO 9000 / ISO 9004:2008 STANDARTIDIR.
Bu standartların temel amacı işletmelerde disiplinli bir yapı kurarak tecrübe edilmeden, deneme-yanılma metodları uygulamadan kurumsal bir yönetim yapısına kavuşmaktır.
Standart tüm işletme süreçlerine uygulanmakta ve her adımda işletmenin prosedürlerle, talimatlarla, politikalarla, hedeflerle, planlarla rota çizerek uygun yapıda çalışmasını, işletme müdürü/sahibi olmasa bile işletmenin yoluna devam etmesini sağlayan disiplinli bir yapı oluşturur.
Yani;
Planlanmış,
Uygulanmış,
Kontrol edilmiş,
ölçülüp analiz edilebilir bir işletme yönetimini oluşturmak amaçlanmıştır. (Bu uygulamaya P-U-K-Ö döngüsü tanımını yapmaktayız.)

Etiket : ISO 9000:2008 STANDART SERİSİ NEDİR?