MÜŞTERİ SADAKATİ NEDİR

MÜŞTERİ SADAKATİ NEDİR

Müşteri sadakati, müşteri tatmini ile birbirine paralel giden iki olgudur. Sadakat müşterinin kendisi
için önemli bir üründen sürekli alarak tatmin olmasının doğurduğu bir sonuçtur.
Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları, ürünün kendileri açısından taşıdığı öneme bağlı olarak, sadakat ya da süregelen alışkanlık ile ilgili olabilir. “Aradığınız marka ürün kalmamışsa yerine hangi ürünü tercih edersiniz?” sorusuna “hiçbirini” cevabını veren tüketici sadık tüketicidir.
Buna göre müşteri sadakatini; “tüketici açısından önem taşıyan ürün ya da hizmetlere ilişkin olarak,
ihtiyaç oluştuğunda tüketicinin aynı üründen ya da düzenli olarak aynı mağazadan satın alma eğilimi” olarak tanımlayabiliriz.

Etiket : MÜŞTERİ SADAKATİ NEDİR