ISO 27001 İLKELERİ NELERDİR

ISO 27001 İLKELERİ NELERDİR

Kuruluş, dokümante edilmiş bir BGYS’ ni, kuruluşun tüm ticari faaliyetleri ve karşılaştığı riskleri bağlamında kurmalı, gerçekleştirmeli, işletmeli, izlemeli, gözden geçirmeli, sürdürmeli ve iyileştirmelidir. Bu standardın bir gereği olarak, Planla-Uygula-Kontrol Et-Ölç (PUKÖ) modeli Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 4 temel prensibini oluşturur:
•BGYS’nin kurulması ve yönetilmesi
•BGYS’nin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi
•BGYS’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi
•BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi

Etiket : ISO 27001 İLKELERİ NELERDİR