ISO 50001 - BELGELENDİRME - ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı ile uygunluk sağladığınızda enerji verimliliğini arttırmanız, maliyetleri azaltmanız ve müşteri beklentilerini karşılamanız ve geçmeniz kolaylaşacaktır.

Etkin bir enerji yönetimi sistemleri (EMS) için organizasyonunuzun enerji performansını iyileştirecek süreçleri oluşturmasına yardımcı olur. Uygulama enerji maliyetlerinizi düşürür, Sera Gazlarının (GHG) emisyonunu ve diğer çevresel etkileri azaltır. ISO 50001, endüstriyel, ticari ve kurumsal organizasyonlardaki enerjinin temini, kullanımı ve tüketimininin uluslararası esaslarını belirler.

ISO 50001 ile uyumlu sürdürülebilir enerji yönetimi sistemlerinin uygulanması, organizasyonunuzun enerji kullanımı alt temelini belirlediğini ve enerji verimliliğinin sürekli arttırılmasına olan bağlılığını gösterir.

BİLKALİTE, enerji yönetimi konusunda deneyimli küresel uzamanlar ağı ile ISO 50001 onayı almanıza eğitimler, aralık değerlendirmesi ve belgelendirme denetimleri ile yardımcı olur.

Rekabette öne çıkmak ve enerji verimliliği sorumluluklarınızı yerine getirmek için ISO 50001 belgelendirmesine BİLKALİTE'nin bağımsız değerlendirme denetimi ile ulaşın.

Etiket : ISO 50001 - BELGELENDİRME - ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ