Kapsam Dışı İthalat İzinleri

Kapsam Dışı İthalat İzinleri

İnsan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali talep edilen ürünlerin uygunluğunun denetlenmesi amacı ile ithali için verilen Uygunluk/İzin veya “Kapsam Dışı” izin belgesidir.

Ürün gruplarına göre talepler "Kontrol Belgesi" veya "Kapsam Dışı Uygunluk Yazısı" şeklinde sonuçlanmaktadır. 

 

Kontrol Belgesi ve Kapsam Dışı Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, 
ilgili Bakanlıktan İthale İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir.

Aksi halde ürün gümrüğe geldikten sonra  İthal İzin Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalır. Buda ürünlerinizin kalitesinde azalma riskini doğurur.

     Ayrıca ürünlerinizin gümrüklerde beklediği her süre için, gümrük müdürlüğüne ürünlerin maddi değeri ile orantılı gümrük kapısı alanını işgal etmekten dolayı gümrük tabiri ile Ardiye Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

 

 

Mevzuat için tıklayınız.

Kontrol Belgesi ve Kapsam Dışı İzinleri

Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalat Tebliği (No: 2009/4) 
Ekler – Ürün Listesi

 

Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Tebliğ (No: 2009/20) 
Ekler – Ürün Listesi

 

Etiket : Kapsam Dışı İthalat İzinleri