Tasarım Desteği

Tasarım Desteği

Tasarım Desteği

 

            Sadece tasarım işi yapan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.

 

Yetkili Kuruluş            : Ekonomi Bakanlığı 

Başvuru Mercii            : İhracatçı Birlikleri

- Yararlanan Firmalar  : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler

                                               ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri

Destek Süresi                : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: 

                                                en fazla 4 yıl

                                                Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: 

                                                Proje bazında

Destek Oranı                : % 50

 

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki bilgiler; katılımcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz devlet yardımları maddelerinin özet haline getirilmesiyle oluşmuştur. Firmalarımızın destekten faydalanabilme şartlarını yerine getirebilmesi gerekmektedir.

Etiket : Tasarım Desteği