ISO 20000-1:2005 BT YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Bilgi Teknolojisi tanımlamaları ve ortak özellikleri,  Bilgi Tekolonjisi Hizmet Yönetiminin dayandığı temelleri, Standart temel kavramları, ISO 20000 ailesinin üyeleri,  ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 2: Uygulama Prensipleri standardı, TSE ISO/IEC TR 20000-3 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz standardı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin dayandığı temel prensipler, ISO 20001:2005 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Standardının Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin neler olduğu ve tüm anlatılanların yanı sıra Dokümantasyon gereklikleri hakkında temel bilgilerle bilinçlendirmek.

Eğitimin İçeriği:
Bilgi Tekonlojisi tanımlamaları,
Bilgi Tekonlojisinin tarihçesi,
Temel kavramlar,
ISO 20000 Serisi
TSE ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 1: Özellikler
TSE ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 2: Uygulama Prensipleri
TSE ISO/IEC TR 20000-3 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kavramının ve sistematiğinin anlaşılması,
ISO 20001:2005 Standardın Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin Değerlendirilmesi,
Sisteme Yönelik Uygulamalar.

Katılımcı Profili:
ISO 20000 Bilgi Teknolojisi Eğitimi için her hangi bir ön koşul gerekmemekle birlikte; katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması, eğitimden elde etmek istenilen fayda da önemli etkendir.
Firmalarda ISO 20001 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemini uygulamak isteyen personeller, Kariyerine Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyenler, öğrenciler, ISO 20001 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları, ISO 20001 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen insan kaynakları.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.
Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.
Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.
Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

Etiket : ISO 20000-1:2005 BT YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ