ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Standardının ve enerji yönetim sisteminin genel bilgilendirmesi, yapısı, uygulaması, uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların standart bilgisi, tetkik becerileri ve bilgilerinin sağlanması.

Eğitimin İçeriği:
Enerji Performansı Yönetimi
Enerji Yönetim Sistemi Motivasyonu
Enerji İle İlgili Mevzuat, Yasal Ve Diğer Şartlar
Enerji Yönetim Sistemi’ni Kurma Aşamaları
Enerji El Kitabı
Çevre Yönetimi Sistemi’nin Belgelendirilmesi
Ülkemizdeki ve Diğer Dünya Ülkelerindeki Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Çalışmaları
Belgelendirme Süreci
Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Süreci.


Katılımcı Profili:
ISO 5001:2011 Enerji yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların ilgili insan kaynakları, personelleri.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.
Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.
Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.
Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

Etiket : ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ