ISO TS 16949 NASIL UYGULANIR

Bir Otomotiv Yönetim Standardı uygulaması olan her şirketin göz önünde bulundurması gereken anahtar aşamalar bulunmaktadır:


Hangi yönetim standardının benimseneceğinin tespit edilmesi

Farklı otomobil üreticileri farklı gerekliliklere sahip olacaktır.

ISO/TS 16949:2009, mevcut ABD, Alman, Fransız ve İtalyan otomotiv kalite sistem gerekliliklerini düzene sokarken, dünyanın her yanındaki tüm otomobil üreticileri tarafından benimsenmesi gereken bir zorunluluk değildir.
Dolayısıyla, süreçteki ilk asama, sistem belgesi bakımından müşterinizin ne istediğinin tespit edilmesidir.


ISO / TS 16949 Standardının Alınması

Başvurunuzu hazırlamaya başlamadan önce standardın bir nüshasına ihtiyacınız olacaktır. Bunu okumalı ve içeriğini anlamalısınız.

Destek dokümanlarının ve yazılımının gözden geçirilmesi

Bir kalite yönetim sistemini anlamanıza, uygulamanıza ve belgelenmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış çok sayıda kalite yayınları ve yazılım araçları bulunmaktadır.


Ekip oluşturulması ve stratejinizin belirlenmesi

Üst yönetimle birlikte organizasyonsal stratejinizi hazırlayarak uygulama sürecinin tamamına başlangıç yapmalısınız. Kalite Yönetim Sisteminin öncelikli sorumluluğu üst yönetimdedir, üst yönetim sürecin basından itibaren olaya dahil olması büyük önem arz etmektedir.


Eğitimin Alınması

İster kalite yönetim sistemini uygulamaya çalışan bir Kalite Müdürü, isterseniz kalite bilincinizi arttırmaya çalışan bir yönetici olun, mevcut bazı örnek uygulamalar ve eğitimler bulunmaktadır.


Kalite El Kitabının Oluşturulması

Kalite el kitabi, kalite yöntem sistemi dahilinde isletmek istediğiniz, amacınızın genel hatlarını belirleyen yüksek öneme sahip bir belgedir. Niçin is yaptığınızın, amaçlarınızın ne olduğunun, standardı nasıl uyguladığınızın ve isinizin nasıl işlediğinin ana hatlarını belirler.


Destek dokümantasyonunun geliştirilmesi

Bu, kalite el kitabını destekleyici bir kılavuz kitabıdır. Oldukça basit bir şekilde, bir görevi yerine getirmek için ne yaptığınızı tanımlar. Kimin ne yaptığını, hangi sırada ve hangi standarda göre yaptığını açıklar.


Kalite Yönetim Sisteminizin Uygulamaya Geçilmesi

Uygulamada anahtar husus iletişim ve eğitimdir. Uygulama aşaması süresince herkes, prosedürlere göre çalışır ve yaptığınızı söylediğiniz şeyi yaptığınızı kanıtlayan ve gösteren kayıtları tutar.


Ön tetkikin dikkate alınması

İntersistem Teknik tarafından yapılacak bir ön tetkik ve sonuçlarının uygulanması süreci, kalite sisteminin uygulanmasında yaklaşık 6 haftalık bir zaman alır. Ön tetkikin amacı standarda uymayan, majör uygunsuzluk olabilecek alanları tanımlamaktır. Bu, belgelendirme tetkikinden önce bu tür uygun olmayan alanları düzeltmenize olanak tanır.


Belgelendirme Tetkiki

Belgelendirme tetkiki İntersistem Teknik tarafından yapılacaktır. Bu noktada, İntersistem Teknik,  yönetim sisteminizi gözden geçirecek ve belgelenme için önerilip önerilemeyeceğinizi tespit edecektir.


Sürekli değerlendirme

Sertifikanız verildikten sonra, basarînizin reklamını yapmaya ve isinizi ilerletmeye başlayabilirsiniz. Kaydınızın devamlılığını sağlamak için tek ihtiyacınız olan şey kalite sisteminizi kullanmaya devam etmenizdir. Bu durum, Kalite Sisteminizin standardın gerekliliklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit açısından belgelendirme kurumunuz tarafından periyodik olarak kontrol edilecektir.

Etiket : ISO TS 16949 NASIL UYGULANIR