QS-9000 İLE ISO/TS 16949 ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR

QS-9000 ile ISO/TS 16949:2009 arasındaki anahtar fark, ISO 9001:1994'ten ISO 9001:2000'e yapılan taban standardındaki değişiklik ve süreç yaklaşımının benimsenmesidir.
Dokümantasyon üzerinde fazla durulmamıştır, ISO/TS 16949:2009'de yazılı bir prosedür gerektiren sadece 7 bölüm mevcuttur ve müşteri memnuniyetini sağlamak için sistemin nasıl uygulanacağı konusuna yoğunlaşılmıştır.
Kuruluşlar artık, proseslerinin birbiri arasında nasıl bir bağa sahip olduğunu anlamaya ve proseslerinin etkinliğini ve verimliliğini kanıtlama yeteneğine sahip olmaya ihtiyaç duymaktadır. Proseslerin etkisiz ve verimsiz olduğu yerlerde Düzeltici Faaliyetleri başlatma kapasitesini ve esas etkinlik ve verimlilik hedeflerini karşılayan Sürekli İyileşme Faaliyetlerinin önemini göstermeye ihtiyaç duymaktadırlar.
Sistemin çalıştırılmasının daha çok Yönetim tarafından gerçekleştirilmesi ve kurulusun stratejik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için proseslerini ortaya koyması ve bu bilgilerin Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerini geliştirmek amacıyla kurulusun kendi stratejik ihtiyaçları için nasıl kullanılacağını kavraması beklenir.
ISO/TS 16949:2009'nin gerekliliklerindeki daha göze çarpan değişiklikler arasında:
•Kalite Amaç ve Hedeflerini tanımlama gereksinimi
•Çalışanların uzmanlığının ve çalışanların motivasyon ve tanınan yetkilerinin tespit edilmesi
•Proses Dizayn gerekliliklerinin kapsama dahil edilmesi
•Arttırılmış Tedarikçi Gelişimi ve Tedarikçi İzleme gereklilikleri
•Arttırılmış Müşteri Memnuniyeti gereklilikleri
•İç Tetkikler için artan gereklilikler
•Yönetim Gözden Geçirmesi konusundaki artan gereksinim yer almaktadır

Etiket : QS-9000 İLE ISO/TS 16949 ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR