ISO 16949 TEMEL PRENSİPLERİ NEDİR

Sistemin 5 temel prensibi vardır. Bunlar;

•Müşteri beklentilerinin belirlenmesi
•Çalışanların katılımı
•Müşteri Memnuniyeti
•Sürekli İyileştirme
•Kalite Hedeflerinin Yaygınlaştırılması

Etiket : ISO 16949 TEMEL PRENSİPLERİ NEDİR