TS EN ISO 17025 İÇERİĞİ VE UYGULAMASI NASILDIR

Deney ve kalibrasyon laboratuvarları, bu standardın şartlarına uyduğu takdirde, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinde ISO 9001’in ilkelerini de karşılayan bir kalite yönetim sistemi uygulamış olurlar. TS EN ISO 17025
standardı ve ISO 9001 arasında çapraz eşleşme bulunmaktadır. TS EN ISO 17025  standardı, ISO 9001’de kapsanılmayan teknik yeterlik şartlarını içermektedir.

Şartların tutarlı bir biçimde uygulanmasını sağlamak için TS EN ISO 17025 standardında yer alan bazı şartların açıklanması veya yorumlanması gerekli olabilir. Belirli alanlarda, özellikle akreditasyon
kuruluşlarında uygulamaların oluşturulması amacıyla özel alanlardaki uygulamalar için kılavuzluk bilgileri ISO/IEC 17011 verilmiştir.

Laboratuvar, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamı için akredite edilmeyi istediği takdirde, ISO/IEC 17011’e uygun olarak faaliyet gösteren bir akreditasyon kuruluşunu seçmesi tavsiye edilir.

Özel alanlardaki uygulamalar için kılavuz

TS EN ISO 17025 standardında belirtilen şartlar genel terimlerle ifade edilmiştir ve bu şartlar bütün deney ve kalibrasyon laboratuvarlarına uygulanırken şartların açıklanması gerekebilir. Bu gibi uygulamalar hakkındaki açıklamalar, burada uygulamalar olarak adlandırılmıştır. Uygulamalar, TS EN ISO 17025 standardında kapsanmayan ilâve genel şartları kapsamamalıdır.

Uygulamalar, belirli deney ve kalibrasyon alanları, deney teknolojileri, ürünler, malzemeler veya özel deneyler veya kalibrasyonlar için TS EN ISO 17025 standardında genel olarak verilen kriterlerin (şartların) detaylandırılması olarak düşünülebilir. Buna bağlı olarak, uygulamalar, yeterli teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olan elemanlar tarafından oluşturulmalı ve bir deney veya kalibrasyonun uygun biçimde yürütülmesi için temel veya en önemli konuları ele almalıdır.

Mevcut uygulamaya bağlı olarak, TS EN ISO 17025 standardının teknik şartları için uygulamaların oluşturulması gerekli olabilir. Uygulamalar, bu standardın her bir maddesinde genel olarak belirtilmiş olan şartlara ayrıntılar veya bilgiler eklenerek (meselâ, laboratuvardaki sıcaklık ve nem için özel sınırlamalar gibi) oluşturulabilir. Bazı durumlarda uygulamalar, sadece belirli bir deneye veya kalibrasyon metoduna veya kalibrasyon veya deney metotlarının bir grubuna uygulanacak şekilde oldukça sınırlı olabilir. Diğer durumlarda uygulamalar, birçok ürünün veya numunenin deneyine veya kalibrasyonuna veya deney veya kalibrasyonun bütün alanlarına uygulanacak şekilde oldukça geniş olabilir.

Uygulamalar, bir teknik alanın tamamındaki deney veya kalibrasyon metotlarının bir grubuna uygulanırsa, bütün metotlar için ortak bir dil kullanılmalıdır. Başka bir seçenek olarak, deneylerin ve kalibrasyonların, ürünlerin, malzemelerin veya deneylerin veya kalibrasyonların teknik alanlarının özel çeşitlerine ve grupları ile ilgili standarda ilâveler yapmak için, uygulamaların ayrı bir doküman olarak geliştirilmesi gerekebilir. Böyle bir doküman, yapılan atıflarla bu standardın asıl doküman olarak kalmasını sağlamak kaydıyla, sadece gerekli ek bilgileri içermelidir.
Ayrıntılarla dolu dokümanların aşırı miktarda çoğalmasını önlemek için çok özel uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Bu ekteki rehberlik, kendi amaçları için uygulamalar geliştiren akreditasyon kuruluşları veya diğer değerlendirme kuruluşları tarafından kullanılmalıdır (meselâ, özel konulardaki akreditasyon gibi).

Etiket : TS EN ISO 17025 İÇERİĞİ VE UYGULAMASI NASILDIR