ISO 17025 AKREDİTASYONUNUN AMACI NEDİR

TS EN ISO 17025  standardındaki notlar, metne açıklık kazandırmak, örnekler vermek ve yol göstermek amacıyla verilmiştir. Bu notlar, şartları içermezler ve bu standardın tamamlayıcı bir parçası değildirler.
TS EN ISO 17025  standart,  laboratuvarın kalite, idarî ve teknik işlemleri için yönetim sistemlerini geliştirmeleri amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmıştır. TS EN ISO 17025  standart, laboratuvarın müşterileri, yasal yetkililer ve akreditasyon kuruluşları tarafından, laboratuvarların yeterliklerinin tanınması ve onaylanması için de kullanabilir. TS EN ISO 17025  standardın, laboratuvarların belgelendirilmesine esas alınması amaçlanmamıştır.

TS EN ISO 17025  standardında “yönetim sistemi” terimi, laboratuvarın işlemlerini düzenleyen kalite, idarî ve teknik sistemler anlamında kullanılmaktadır.

Yönetim sisteminin belgelendirilmesi, bazen tescil olarak da adlandırılmaktadır. TS EN ISO 17025 standardı, laboratuvarların faaliyetleri ile ilgili düzenleyici kurallara ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kapsamaz.

Etiket : ISO 17025 AKREDİTASYONUNUN AMACI NEDİR