TS EN ISO 17024 FAYDALARI NELERDİR

1. Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.
2. Öğrenme çıktılarını ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirerek personel yetkilendirilmesini sağlamak
3. Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek.
4. Ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.
5. Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.
6. Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek.

Etiket : TS EN ISO 17024 FAYDALARI NELERDİR