Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması

 Bünyemizdeki TSE sertifikalı GBF hazırlayıcısı uzmanlarımız ile kimya sektöründe faaliyet gösteren ve Türkçe GBF talebi olan, Türkçe ADR uyumlu etiket ihtiyacı olan firmalara güvenlik bilgi formlarının Türkçe olarak veya talep edilen diğer dillerde en doğru ve güncel şekilde hazırlanması, satışı yapılan kimyasal ürünlerin doğru şekilde etiketlenebilmesi konularında hizmet vermekteyiz. Ana amacımız, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan Türkçe GBF'leri ADR uyumlu etiketleri en ekonomik, en doğru, en profesyonel ve en hızlı şekilde hazırlayabilmektir.

Türkiye'de kullanılan kimyasal hammaddelerin tamamına yakını ve kimyasal ürünlerin öenmli bir bölümü yurtdışından çok farklı ülkelerden ithal edilmektedir. Kimyasalların üreticisi olan yabancı firmalar da çoğunlukla kendi yerel dillerinde ve kendi mevzuatlarına uygun GBF'ler hazırlamaktadırlar. Bu ürünlerin Türkiye'ye ithalatı sırasında yabancı dilde ilgili yerel mevzuata uygun GBF'ler kabul edilip geçerli olsa da, ürünler ülkemizde satılmaya ve kullanılmaya başlandıktan itibaren, ilgili ürünlerin Türkçe GBF'lerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hem Çevre ve Orman Bakanlığına yapılan Seveso bildirimleri için, hem de ürünleri kullanan kimya sektöründe faaliyet gösteren üreticiler için Türkçe GBF gereklidir. Yurtdışındaki kimyasal madde üreticileri çoğu zaman kendi dillerindeki ve kendi mevzuatlarına uygun GBF'leri bile doğru hazırlayamamaktadır, kaldı ki Türkiye'deki ithalatçı firmaların Türkçe GBF taleplerine cevap verebilmeleri çok zordur. İlgili taleplere cevap verebilseler dahi, hazırlamış oldukları Türkçe GBF'ler tercümeden ibaret olacaktır ve TSE sertifikalı uzman tarafından hazırlanmadığı için yasal olarak bir geçerliliği olmayacaktır.

Hazırladığımız Türkçe Güvenlik Bilgi Formları(MSDS)'ler kesinlikle tercüme şeklinde olmayıp, sıfırdan, profesyonel bir şekilde, müşterilerimiz tarafından bize iletilen bilgiler doğrultusunda en güncel mevzuata uygun şekilde hazırlanmaktadır. İlgili yasa gereği, Türkiye'de kullanılan GBF'lerin Türkçe olarak hazırlanması gerektiği, tercüme edilen GBF'lerin yasal olarak geçerli olmadığı ve içerik olarak doğru olmadığının bilincindeyiz.

İthal edilen kimyasal maddeler için verdiğimiz Türkçe GBF hazırlama hizmetinin yanı sıra, Türkiye'deki kimyasal ürün üreticileri ve dağıtıcıları için de Türkçe GBF hazırlama hizmeti vermekteyiz. Aynı kimyasal madde ithal edip piyasaya arz eden firmalar gibi, Türkiye'deki kimyasal madde üreticileri de ürettikleri ve piyasaya arz ettikleri ürünler için güncel mevzuata uygun Türkçe GBF hazırlayıp ürünleri ile birlikte müşterilerine teslim etmek zorundadırlar. Aynı kimyasal madde üreticilerinin yurtdışına yapacakları ihracatlar için, ihracat yapılacak ilgili ülkenin yerel dilinde ve mevzuatına uygun GBF hazırlamaları gerekmektedir. Bilkalite Danışmanlık olarak, müşterilerimizin Türkçe dışındaki diller ve yerel mevzuatlar ile ilgili GBF taleplerine de cevap vermekteyiz.

Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerin mevzuatlarına uygun GBF hazırlama hizmetini, Koblenzer Gesundheitliche Risikoberatung danışmanlık şirketinden gelen bilgi birikimimiz ve Almanya ile mevcut olan bağlantılarımız yardımıyla vermekteyiz. İlgili bağlantılar Avrupa Birliğindeki güncel mevzuat değişiklikleri, yasal yükümlülükler ve bunların ülkemizde geçerli olmaya başlayacağı zaman dilimleri ile ilgili bizlere sürekli bilgilendirmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda biz de müşterilerimize sağladığımız tüm hizmetleri en güncel ve doğru şekilde verebilmekteyiz.

Türkçe GBF hazırlama hizmetinin yanı sıra, satışı ve sevkiyatı yapılan tü kimyasal maddeler için ADR uyumlu etiket tasarımı yapma hizmetimiz de vardır. ADR uyumlu etiket kullanımı, günümüzde dünyadaki çoğu gelişmiş ülkede zorunlu bir standart haline gelmişse de ülkemizde ilgili yasal mevzuatın hazırlanmasındaki gecikmelerden dolayı, hala kimyasal ürün etiketlemesinde geçerli standarda kavuşulamamıştır. Ancak 2014 yılında çıkarılması planlanan yeni bir yönetmelik ile, Türkiye'de kara, hava, demir ve deniz yoluyla taşınan tüm kimyasal maddelerde ADR uyumlu etiket bulundurma zorunluluğu getirilecektir. Uygun olmayan etikete sahip kimyasal maddeleri satan, piyasaya arz eden ve taşıyan taraflar için ciddi cezai yaptırımlar getirilecektir. Bununla ilgili olarak, kimyasal madde üreten veya satan şirketlerin bir an önce uygun ADR formatlı etiket kullanımına başlamasında fayda vardır. Bilkalite Kimyasal Güvenlik Riskleri olarak, ADR uyumlu etiket taslaklarında isteğe bağlı olarak CLP bilgilendirmesi de sunabilmekteyiz, ayrıca etiket taslaklarında uyarı bilgilerini 4 farklı yabancı dile kadar kullanabilmekteyiz.

Hedefimiz, müşterilerimiz ile tek seferlik değil uzun soluklu işbirliği içerisinde olmak, ve Türkiye'de kimyasalların güvenli kullanım, iş kazalarının önlenebilmesi ve insan sağlığının korunabilmesi ile ilgili ufak da olsa bir katkı sunabilmektir. Hizmetlerimiz ve çalışma prensiplerimiz ile ilgili bilgi almak için bizlere ulaşınız,

Etiket : Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması