Proje Tanıtım Dosyası (PTD)

Proje Tanıtım Dosyası (PTD)

 

ÇED Yönetmeliği Ek II kapsamındaki projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir.

EK II PROJELERİ İÇİN ÇED SÜRECİNİ GÖSTEREN AKIM ŞEMASI

  • Proje sahibi
 
  • Proje için ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde Ek-IV’e göre hazırlanan 3 adet Proje Tanıtım Dosyası ile taahhütnamenin ve imza sirkülerinin Proje Sahibi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’na yada ilgili Valiliğe sunulması*
 
  • Proje Tanıtım Dosyası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yada ilgili Valiliğe tarafından EK-IV’deki format kapsamında 5 iş günü içinde incelenmesi, dosya kapsamında eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister, eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa yada ilgili Valiliğe sunulmayan Proje Tanıtım Dosyaları iade edilir, başvuru geçersiz sayılır. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekli görüldüğü durumlarda proje alanını yerinde inceleyebilir/inceletebilir)
 
  • Proje Tanıtım Dosyası’nın değerlendirilmesi (15 iş günü içinde)
 
   
  • ÇED Gereklidir Kararı (5 iş günü içinde verilen karar Valiliğe, daha sonra Taşra Teşkilatına ve halka duyurulur)
  • ÇED Gerekli Değildir Kararı (5 iş günü içinde verilen karar Valiliğe, daha sonra Taşra Teşkilatına ve halka duyurulur)
   
  • ÇED prosedürü uygulanır
  • Proje sahibi ilgili mevzuat uyarınca aldığı diğer izin ve ruhsatlar ile yatırıma ait izleme raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’na iletmekle yükümlüdür.

Etiket : Proje Tanıtım Dosyası (PTD)