ISO 20000 Denetimine Hazırlanma – Bir Denetmen Ne Görmek İster?

ISO 20000 Denetimine Hazırlanma – Bir Denetmen Ne Görmek İster?

ISO / IEC 20000-1 bir teknik şartnamedir, bu nedenle denetmen ISO / IEC 20000-1de yer alan gerekliliklerin hepsinin yerine getirildiğinin delillerini görmek ister.  Örneğin Iso/IEC 20000-1 ‘in 3.1inci maddesi şöyledir:
“Yönetim, hizmet yönetimi politikasını, hedeflerini ve planlarını oluşturacaktır.”
teknik şartnamedeki bir ifadede, “-acak, -ecek” ekinin kullanılması, hizmet sağlayıcının standartla uyumlu olabilmesi için karşılaması gereken zorunlu bir gereklilik olduğu anlamına gelir. Bu Standardın bir gerekliliğidir, yasal ya da düzenleyici bir gereklilik değildir. ( Uluslar arası standartlarda ve belgelendirme şemalarında kullanılan terimlerin açıklaması için Bölüm 10′a bakınız).
Eğer servis sağlayıcı, madde 3.1deki gerekliliği karşılamak istiyorsa, üst düzey yönetimin bir yönetim politikası, hedefler ve planlar oluşturması zorunludur. Denetmen, bunun etkin bir şekilde tamamlanmış olduğunu kontrol edecektir.
Tüm gereklilikler denetimin kapsamında yer almak zorundadır. Tüm gereklilikleri yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılar, ISO / IEC 20000 standartlarını almaya hak kazanamayacaklardır.  Bölüm 5te  belirtildiği gibi, denetimin kapsamının net olması, karmaşık tedarik zincirlerinin olduğu durumlarda özellikle önemlidir.
ISO / IEC 20000 standartlarına uyum sağlaması için hizmet yönetimi prosesleri geliştirilemeyecek çok az sayıda hizmet sağlayıcı vardır. Gerçekte, ISO / IEC 20000nin faydalarından biri de, hedeflenen hizmet iyileştirme programları arasında kıyaslama imkanı sağlamasıdır. Bugüne kadar ki deneyimler göstermektedir ki; servis sağlayıcılar, ISO / IEC 20000e başvurup vurmamaya karar vermeden önce  kendi prosesleri ile ilgili faydalı değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bir çoğu, bu amaç için, özellikle programın ilk aşamalarında prosesleri hızlandırmaya yönelik olarak, BIP0015, BT Hizmet Yönetimi-Öz değerlendirme Çalışma Kitabı’nı , kullanır.

Deneyimler, BIP 0015 gibi bir yardım olsa bile kendi ilgilendiğiniz ve her gün sorumluluğunu taşıdığınız bir şey hakkında tarafsız olabilmenin çok daha zor olduğunu göstermektedir. Değerlendirmeyi gerçekleştirenlerin aynı zamanda, iş arkadaşlarının çalışmalarındaki hataları bulmaya yönelik şartlanmaları olabilir.  Eğer bir değerlendirme, uygunsuz bir şekilde yürütülürse,moral bozukluğuna neden olur ve insanlar kendilerini gereklilikleri yerine getiremeyecek kadar eksik hissedeceklerinden prosesleri iyileştirmek için isteksiz hale gelirler.

Ayrıca, ehil olmayan bir eksper, değerlendirmeyi düzgün bir şekilde yürütecek deneyime sahip olmayabilir ya da gereklilikler, öneriler ve bilgilendirici metinler arasındaki farkları ayırt edemeyebilir. (Bakınız EK A ).
Hizmet sağlayıcılar,denetim öncesi değerlendirme için, proseslerle sürekli ilgilenmeyen birinin  seçilmesini daha faydalı bulmaktadırlar. Bu , her bir proses sahibinin ya da yöneticisinin birebir günlük olarak ilgilenmediği bir prosesi denetlemesinden (örneğin değişim yöneticisi iş ilişkileri yönetimi prosesini denetler), hizmet yönetimindeki bağımsız uzmanlar tarafından resmi bir denetim öncesi değerlendirmeye kadar çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.
Örnek: denetim Öncesi Değerlendirmenin Aşamaları

Etiket : ISO 20000 Denetimine Hazırlanma – Bir Denetmen Ne Görmek İster?