Değişim Yönetimi Politikası

Değişim Yönetimi Politikası

Şirketin bütün bölümleri değişim yönetimi için standart prosedürleri takip etmek zorundadır. Operasyonel hizmetlerdeki bütün değişiklikler standart değişim yönetimi prosesine uygun gerçekleştirilmelidir. Tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler olması durumunda, değişim yönetimi prosesini etkileyecek değişiklikler Şirketin Değişim Yönetimi prosesi sahibinin onayıyla gerçekleşebilir. Değişim yönetimi prosesini desteklemeye yönelik standart prosedürler , ilgili departmanlarla tartışma ve değerlendirmeler için bir provizyonu da içermelidir ve değişim yönetici ve hizmet sunma yöneticisi tarafından netlik kazandırılmadan hiçbir değişiklik uygulanmamalıdır.
Prosedürler aynı zamanda, değişim etkilerini izleme ve denetlemeyi de içerecektir ve her bir departman bu prosese destek verecektir.

Değerlendirme
bölüm 4, “Uyum ve belgelendirme denetimleri” nde açıklandığı gibi, Britanya’da ve Britanya dışında bir belgelendirme denetimini gerçekleştirebilecek profesyonel denetim şirketleri bulunmaktadır. Denetim şirketi hizmet sağlayıcının sunduğu hizmetlerin ve müşteri tabanının boyutu, kapsamı ve yapısına bağlı olarak denetimin maliyeti hakkında bir tahminde bulunur. Diğer yönetim sistemi standartlarının denetimlerini gerçekleştirme kapasitesine sahip olması,denetim şirketinin , ISO / IEC 20000 denetiminin öngördüğü hizmet yönetimi proseslerini denetleme için de yeterli kapasiteye sahip olduklarının göstergesi değildir.
Bunun tersine, hizmet yönetimi konusundaki bilgi birikimi, ne kadar iyi olsa da, bir ISO / IEC 20000 denetimi gerçekleştirmek için yeterli değildir, çünkü denetim şirketinin ve denetmenin sistem yönetimi gerekliliklerini, PDCA döngüsü arayüzleri ve proseslerin entegrasyonu için nelerin gerekli olduğu da dahil olmak üzere anlamış olması eşit derecede önemlidir.

Bir denetmen için ISO / IEC 20000nin “belgelendirme ile ilgili değil yapma ile ilgili” olduğunu anlaması özellikle önemlidir.
Denetmenin kontrol edeceği alanlar aşağıdakiler gibidir:
•    eğer hizmet, karmaşık bir tedarikçi zincirine bağlı ise, denetmen arayüzlerin nasıl yönetildiğine dair açık deliller görmek ister, ancak bunlar sadece tedarikçi yönetim prosesleri değil aynı zamanda tedarikçiler ile hizmet sağlayıcılar arasında etkileşimin bulunduğu tüm proseslerdir.
•    Denetmen, sadece iş ilişkileri yönetim proseslerinin değil müşteriler ile olan arayüzlerin ve de müşterilerle ya da kullanıcılarla arayüzü olan herhangi bir prosesin de nasıl yönetildiğini görmek isteyecektir.
•    Enformasyon akışı ISO / IEC 20000de önemlidir ve denetmen hizmet raporlarından fazlasını görmeyi bekleyecektir. Denetmen her bir proseste enformasyonun nasıl kullanıldığını ve tedarikçi-hizmet sağlayıcı-müşteri arayüzleri de dahil olmak üzere arayüzler arasında nasıl aktığını görmek isteyecektir.
•    Eğer hizmeti sağlamak için kullanılan birden çok mekan varsa ya da müşteriler birçok farklı alana yayılmışlarsa ve hepsi de deneyim kapsamında iseler, denetmenler her bir alanın denetlenip denetlenmeyeceği ya da sadece bazılarının temsil edici örnek olarak seçilip seçilmeyecekleri hakkında karar vereceklerdir. Karara normal şartlarda değerlendirme sırasında verilecektir ve değiştirilebilir bir karardır.
•    Denetmen kapsam dahilindeki tüm prosesler ve prosedürler ile ilgili bir politika ya da politikalar dizisi görmek isteyecektir.
•    Dokümantasyon, kısa ve öz, anlaşılır, kabul görebilir ve iyi kontrol edilmiş olmalıdır. Aynı zamanda gerçeği yansıtmalı ve çalışanların eğitiminde kullanılmalıdır.

Denetim Kanıtı
Belgeli Kanıtlar
bir değerlendirme ya da asıl belgelendirme denetimi boyunca, her bir ISO / IEC 20000 gerekliliğinin yerine getirildiğine dair belgelendirilmiş kanıtlar olması zorunludur. Denetim için hangi kanıtların gerekebileceğinin değerlendirilmesinin avantajlarından biri de, ön planlama aşamasında gerekliliklerin yorumlanması için daha anlamlı bir zemin oluşturulmasıdır.
Kanıt sadece denetim için gerekli olan bir şey midir?

Gerekli olan kanıtlar, iyi bir hizmet yönetimi için her zaman gerekli olan belgeler ve kayıtlardan oluşur, bu nedenle sadece denetim için kanıt oluşturma amacıyla belgeler üretmek doğru değildir.
Profesyonel bir denetmen, bunun farkına varır ve bunu proseslerde ortaya çıkan bir hata olarak değerlendirir.

“belgelendirme değil yapma”
çok az belgelendirme(yaklaşımda uyumsuzluğa neden olur) ile çok fazla belgelendirme(bürokratik proseslerin aşırıya kaçmasına neden olur) arasında denge kurulması oldukça önemlidir. Bu karar verilirken, belgelendirmenin iyi hizmet yönetiminin bir parçası olmasına rağmen ISO / IEC 20000 gerekliliklerini yerine getirmenin belgelendirmeye değil yapmaya dayalı olduğu hesaba katılmalıdır.
Üst düzey yönetim, belgelerin ve kayıtların bir denetim için hazır olmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Etiket : Değişim Yönetimi Politikası