ISO 20000 Danışmanlığı

ISO 20000 Danışmanlığı

Bilkalite Danışmanlık

ISO/IEC 20000 Nedir?

ISO/IEC 20000 Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından oluşturulan ilk Bilişim Teknolojileri hizmet yönetim prosesi standardıdır ve bu alanda çalışan uzmanların bilgi ve deneyimlerine dayanmaktadır.

ISO/IEC 20000, ISO/ IEC JTC 1/SC 7 Yazılım ve Sistem Mühendisliği, teknik komitesi tarafından oluşturulmuştur ve BDD/3 enformasyon hizmetleri yönetimi BSI teknik komitesi tarafından oluşturulan BS 15000 standardı baz alınmıştır.

ISO/IEC 20000 iki bölümden oluşmaktadır.

ISO/ IEC 20000-1 ISO/IEC 20000 standardına ulaşmak için karşılanması gereken gereklilikleri içeren bir teknik şartnamedir.
ISO/IEC 20000 ise ISO/IEC 20000-1 de belirtilen gerekliliklerin nasıl sağlanacağı ile ilgili bir uygulama tüzüğüdür. Birinci bölümdeki (ISO/IEC 20000-1) de belirtilen gereklilikler, yerli ya da yabancı , kamuya ait ya da özel sektörde bulunan her büyüklükteki ve türdeki hizmet sağlayıcısı için geçerlidir. İkinci bölümde ( ISO(IEC 20000) yer alan öneriler, Bölüm 1de belirtilen gereklilikleri sağlamaya yönelik opsiyonel yaklaşımlardır. Opsiyonel olmalarına rağmen, bu bölümdeki tavsiyeler hem pratik hem de uygunlukları kanıtlanmış yöntemlerden oluşur.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları

 • BT becerilerinin net bir şekilde farkedilmesi
 • IT yönetim ve işletim maliyetlerinin minimize edilmesi
 • Gereksiz işlerin ortadan kaldırılması
 • IT servislerinin erişilebilirliğinin artırılması
 • IT’nin müşteriyle ve iş kollarıyla arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilebilmesi
 • İşlerin/sorunların tekrar tekrar ele alınmasını engellenyerek zaman tasarrufu
 • Hizmet kalitesinin artması  ve daha güvenilir kurumsal destek
 • Müşteri, nihai kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması
 • Sunulan kaynakların etkin yönetimi ve verimli kullanımı
 • BT ekiplerinin memnuniyet derecelerinin yükselmesi
 • Varolan hizmetlerle ilgili bilgilerin daha net olması

Bilkalite Rehberliğiyle ISO 20000

Bilkalite, uzman kadrosuyla uzun yıllardır farklı firmalara ISO 20000 Danışmanlık hizmetini vermektedir. Birlikte çalıştığımız kurumlara ISO 20000 sertifikasını alabilmeleri için rehberlik ettik ve etmeye devam ediyoruz.
ISO 20000 Danışmanlığı kurumunuzun ISO 20000 sertifikasına minimum maliyetle ve mümkün olan en kısa sürede erişebilmenizi sağlar.

Proje Adımları :

 • Vizyon çalışmaları,
 • ISO 20000 Assessment, 
 • Yol haritasının ve eylem planının hazırlanması,
 • İyileştirme çalışmalarına destek verilmesi,
 • Sertifikasyon çalışmaları,
 • Uyumluluğun devamı için gerekli önlemlerin tanımlanması.

Etiket : ISO 20000 Danışmanlığı