Ruhsat Devir İşlemleri

Ruhsat Devir İşlemleri

Ruhsat sahibi değişikliği işlemleri için aşağıda belirtilen yönetmelikler doğrultusunda değerlendirme yapılır.

19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 25. maddesi

22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin 14. maddesi

Ruhsatı devir alacak firma tarafından yukarıda sözü edilen yönetmelikler doğrultusunda istenilen bilgi ve belgeler tarafımızdan hazırlanarak Bakanlığa sunulur. Bu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda ruhsat sahibi değişikliği işlemleri 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Makam oluru ile devir eden firma adına kayıtlı olan ruhsatname iptal edilerek devir alan firma adına yeniden ruhsatname düzenlenir. Ruhsatname düzenlendikten sonra bu ruhsat sahibi değişikliğine ilişkin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğünün ilgili şubelerine de bilgi verilir.

Konuyla ilgili sorularınız ve detaylı bilgi için uzanmalarımıza başvurunuz.

Etiket : Ruhsat Devir İşlemleri