Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat İşlemleri

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat İşlemleri

Ruhsat başvuruları, İyi İmalat Uygulamaları (GMP) koşullarını sağlayan üretim yerlerinde üretilmek şartıyla Türkiye sınırları dâhilinde yerleşik bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliğinde belirtilen bilgi ve belgeler ile her bir farmasötik dozaj formu için ayrı bir dosya hazırlanarak, Ortak Teknik Doküman (OTD) formatında yapılır.

Detaylı bilgi için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Etiket : Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat İşlemleri