Ruhsatlandırma

Ruhsatlandırma

İlaç Ruhsat (CTD) Dosyalarının Hazırlanması ve Elektronik Başvuru

Reçeteli ve Reçetesiz İlaç Ruhsat İşlemleri

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat İşlemleri

Varyasyon Dosyalarının Hazırlanması

Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Özel İzin Belgesi

Ruhsat Yenileme Başvurusu

Ruhsat Devir İşlemleri

KÜB ve KT Hazırlanması

Biyoyararlanım/ Biyoeşdeğerlik Başvurusu

GMP Belgesi Başvuru Dosyasının Hazırlanması

Etiket : Ruhsatlandırma