TSE Uygunluk Belgesi (TSE MARKASI)

TSE Uygunluk Belgesi

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

- Maliyette düşüş- ticarette artış,

- Pazara ulaşmada kolaylık,

- Pazarda hız,

- Tüketici nezdinde güven,

- Güvenli ürünün garantisi,

- Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantajı

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGELENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,

İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,

Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.

 

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİNİN DEVAMLILIĞI NASIL SAĞLANIR?

 

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.

Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

Etiket : TSE Uygunluk Belgesi