KAPASİTE RAPORU

KAPASİTE RAPORU

Kapasite raporu bir firmanın mevcut makine parkıyla bir yıl içinde kaç birimlik üretim yapabileceğini bilimsel olarak hesaplanması ile oluşturulan bir rapordur. Geçerlilik süresi 3 yıldır.
Kapasite raporu düzenleme Ticaret ve Sanayi odalarının yetkisinde olup Odalar ve Borsalar Birliğince onaylanır Kapasite raporu imalatçı firmanın sermaye yapısını, makina ve techizat dökümanını personel kadro yapısını, fabrika m2 ölçümlerini, imalat girdilerini ve üretim adet ve diğer ölçümlerini içeren dökümantasyondur.
Kapasite raporu, TSE Belge işlemlerinde, ihale şartnamelerinde, İmalatta kullanılıp dahilde işleme izni belgesine bağlı (İhraç Kayıtlı) ithal edilecek mal ve malzemelerin belirlenmesi ölçümlendirilmesiyle Sanayi tarifesinde elektrik tüketimi için Sanayi Sicil Belgesi işlemlerinde gereklidir.

Etiket : KAPASİTE RAPORU