ORGANİK TARIMIN AMACI NEDİR ?

ORGANİK TARIMIN AMACI NEDİR ?

 

Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir.Aynı zamanda organik tarım ,sürdürülebilir tarım ve kalkınma,eko-turizm,biyolojik çeşitliliğin korunması,erozyon,çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılması araçlarının unsurlarından biri olarak da görülmelidir.Bu bağlamda organik tarımın amaçlarını aşağıda olduğu gibi ifade etmek mümkündür.

Organik Tarım

 

 

 

 

 

 • Tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak
 •  

   

 • İnsan,hayvan ve bitki sağlığını korumak
 •  

   

 • Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak
 •  

   

 • Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak
 •  

   

 • Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek
 •  

   

 • Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek
 •  

   

 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak
 •  

   

 • Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak
 •  

   

 • Üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek
 •  

   

 • Üretici örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım uygulamalarını teşvik etmek
 •  

   

 • Eko-turizmi,ihracatı ve üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek
 •  

   

 • Gelecek nesilere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak
 •  

   

   

 • BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

  VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

  Tel:  0216 459 06 52

  Fax: 0216 459 06 52

  GSM: 0530 543 99 91 – 92

  [email protected]

 •  

   

   

   

   

   

  Etiket : ORGANİK TARIMIN AMACI NEDİR ?